Loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi monella alueella Kangasalla


Näkymä Kangasalan Saarikylistä. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Kangasalla on useita alueita, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Sahalahdella ja Kuhmalahdella muutos on mahdollinen mm. Sahalahden keskustan, Pakkalan, Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan ympäristössä. Vanhan Kangasalan alueella muutos on mahdollinen Kautialan, Raikun, Kuohenmaan ja Saarikylien kyläalueiden ympäristössä. Nämä painopistealueet on määritelty Kangasalan strategisessa yleiskaavassa ja pyrkimyksenä on ollut maaseudun palvelujen ja elinvoimaisuuden tukeminen. Lisäksi tietyillä kehitettävillä taajama-alueilla, esimerkiksi Halimajärvellä ja Onkijärvellä, on mahdollista muuttaa vanha mökkipaikka vakituiseksi. Viime vuosien aikana loma-asuntoja on muutettu vakituiseen käyttöön noin 5 asuntoa vuosittain.

Kaupungin verkkosivuille on koottuu Loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi sivusto kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/loma-asunnosta-vakituiseksi-asunnoksi, jossa kerrotaan asiasta tarkemmin, millä alueilla loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on mahdollista, millaisella luvalla muutosta haetaan ja millaiset vaatimukset rakennuspaikalle sekä vakituiseksi muutettavalle vapaa-ajan asunnolle ovat. Rakennuspaikan pinta-alan tulee alueesta riippuen olla vähintään 2000 m2 tai 3000 m2. Rakennuspaikan tulee olla liitetty jätevesiviemäriin tai paikalla tulee olla määräysten mukainen jätevesijärjestelmä. Lisäksi rakennuspaikalle tulee olla olemassa pelastusajoneuvoille soveltuva tieyhteys. Näin ollen saaressa sijaitsevaa mökkipaikkaa ei ole mahdollista muuttaa vakituiseksi. Lisäksi vakituiseksi muutettavan vapaa-ajan asunnon tarvitsee olla vakituista asuntoa koskevien säännösten ja määräysten mukainen. Muutoksissa tulee huomioida se, että rakennus täyttää riittävällä tavalla asuinrakennuksen vaatimukset mm. makuuhuoneet, pesutilat, vedensaanti, jätevesien käsittely, energiatehokkuus, paloturvallisuus ja esteettömyys. Muutostilanteissa kannattaa neuvotella myös rakennusvalvonnan kanssa siitä, miten mahdollisia ongelmia pystytään ratkaisemaan.

Lupaprosessi käyttötarkoituksen muutokselle vaihtelee ja riippuu alueen kaavatilanteesta. Sahalahden Pakkalassa, Kuhmalahden kirkonkylällä ja Pohjassa on voimassa kyläyleiskaavat, joissa on määritelty vakituisen asunnon rakennuspaikat kyläyleiskaavassa. Näillä alueilla haetaan rakennuslupaa käyttötarkoituksen muuttamiselle. Lisäksi Sahalahden keskustan ympäristössä, Lahdenkulmalla, Kuhmalahden Kivisalmella, Puntarissa ja Vehkajärvellä käyttötarkoituksen muutos on mahdollinen rakennuslupaa hakemalla. Näillä alueilla käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi rakennusluvalla on määritelty Kangasalan rakennusjärjestyksessä. Suoraan rakennuslupaa hakemalla on mahdollista muuttaa vakituiseksi noin 400 loma-asuntoa Kangasalla. Loma-asunnoista noin 300 sijoittuu ranta-alueille ja noin 100 loma-asuntoa on niin sanottuja kuivan maan mökkejä.

Vanhan Kangasalan alueella Kautialan, Raikun, Kuohenmaan ja Saarikylien kyläalueiden ympäristössä on voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava, jossa mökkipaikat on määritelty loma-asunnon rakennuspaikoiksi. Kaupungin tarkoituksena on päivittää rantaosayleiskaavaa ja pyrkiä määrittelemään vakituiseksi muutettavat paikat osayleiskaavassa. Päivitys on käynnistynyt osana Maaseutualueiden osayleiskaavaa. Osayleiskaavan päivityksen ollessa kesken, käyttötarkoituksen muutoksia harkitaan tapauskohtaisesti poikkeusluvalla. Asemakaavoitettavaksi tarkoitetuilla alueilla pääsääntönä on luonnollisesti maankäytön ratkaiseminen asemakaavalla, mutta käyttötarkoituksen muutos voi olla mahdollinen tietyissä tilanteissa poikkeamisluvalla jo ennen asemakaavaa. Poikkeamisharkinnan piirissä on kaiken kaikkiaan noin 600 loma-asuntoa.

Jos loma-asunnon omistaja on kiinnostunut mahdollisuudesta muuttaa loma-asunto vakituiseen käyttöön tai mikäli etsiskelee mökkipaikkaa, jossa myös vakituinen asuminen olisi mahdollista, kannattaa olla yhteydessä kaupungin rakennusvalvontaan Lupapiste-palvelun kautta ja tehdä neuvontapyyntö Lupapisteeseen: www.lupapiste.fi > Kysy neuvoa -toiminto.

Lisätietoja:

Suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen,
jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi, puh. 040 133 6469