Liutun uimarannan kioskitoiminnan ylläpitäjän haku on avoinna 24.4.-8.5.2024


Liutun uimarannan kioskitoiminnan ylläpito ajalla 1.6.2024-30.4.2025 tulee
kangasalalaisten yhdistysten ja yritysten haettavaksi 8.5. kello 15.00 mennessä.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen vapaa-aikapalvelut(at)kangasala.fi tai paperiset hakemukset osoitteella: Kangasalan
kaupunki, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, PL 50, 36201 Kangasala

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:
-yhdistyksen tai yrityksen nimi
-hakemuksen laatineen henkilön nimi ja asema yhdistyksessä tai yrityksessä sekä
osoite, sähköposti ja puhelinnumero
-edellytykset tehtävän hoitamiseen (mm. osaaminen, resurssit)
-palvelukuvaus (mm. aukioloajat, myytävät tuotteet)
– työllistääkö yhdistys tai yritys paikallisia nuoria kioskitoimintaan

Kioskitoimintaan valitulta taholta odotetaan muun muassa, että se
-sitoutuu pitämään kioskia auki vähintään ajalla 3.6.2024-4.8.2024 vallitsevan
tilanteen sallimissa rajoissa (esim. säävaraus) viranomaisohjeet huomioiden
– vastaa kioskitoimintaan liittyvistä viranomaisohjeista ja -luvista sekä huolehtii
välittömän ympäristön siisteydestä ja valvonnasta
-vastaa wc- ja pukuhuonetilojen päivittäisestä sulkemisesta sekä viikonloppuisin
avaamisesta
-haluaa kehittää Liutun uimarannan kioskipalveluja

 

Lisätiedot p. 044 486 0447 tai vapaa-aikapalvelut@kangasala.fi