Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyskeskus
Myllystenpohjantie 2, 2. krs
PL 50
36201 Kangasala

Puh. 03 5655 3000

Avoinna ma - pe 9 - 15

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kangasala.fi 

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoito

Kotihoito tukee kotona asumista hoito- ja huolenpitopalvelujen avulla. Kotihoitoon kuuluvat kodinhoitoapu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut. Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja eri yhteistyötahojen kanssa ja se perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Kotihoito

Kotihoidon henkilökunta auttaa päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse selviydy. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottaminen, opastaminen, omatoimisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa tapahtuvaa sairaanhoitoa. Kotisairaanhoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa ja säännöllistä.

Alueen kotisairaanhoidosta vastaavaan sairaanhoitajaan kannattaa ottaa yhteyttä, kun vanhuksen kotona asumisessa ja itsenäisessä selviytymisessä tapahtuu heikkenemistä tai kun sairaanhoidollinen tuki esimerkiksi hoidossa tai lääkkeenjaossa on tarpeen.

Apu voi olla joko tilapäistä tai jatkuvaa ja säännöllistä. Lisätietoja antaa Ikäneuvo.

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelujen avulla voidaan helpottaa vanhuksen omatoimista selviytymistä silloin kun vanhus ei enää selviä jokapäiväisistä asumiseen ja asiointiin liittyvistä tehtävistä itsenäisesti.

  • Ateriapalvelu. Aterioiden kotiin kuljetus on mahdollista silloin, kun liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeaa ja asiakkaan toimintakyky on siinä määrin alentunut, ettei hän selviä aterioiden valmistuksesta ilman apua. Jalmarin Kodossa on arkipäivisin ateriointimahdollisuus kangasalalaisille eläkeläisille.
     
  • Kuljetuspalvelu. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu lähinnä yli 65-vuotiaille, joilla on pitkäaikaisia, suuria vaikeuksia liikkumisessa ja vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä. 
     
  • Kylvetyspalvelua järjestetään Jalmarin Kodossa kerran viikossa vanhuksille, joiden kodeissa pesumahdollisuudet ovat huonot ja jotka tarvitsevat avustajaa peseytymisessä.

Lisätietoja antaa Ikäneuvo.  

80 vuotiaiden hyvinvointia tukevat kotikäynnit

Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä 80 vuotta täyttäville kotona asuville henkilöille. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole vanhustenhuollon palvelujen piirissä.

 

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tekee Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen geronomi, asiakasohjaaja Virpi Veräjänkorva. Kotikäynti on asiakkaalle vapaaehtoinen ja maksuton.

 

Tavoitteena on ikäihmisten palveluista tiedottaminen, hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Samalla ikääntyvää tuetaan tarvittaessa tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

 

Apuvälinelainaus

Apuvälinelainoissa palvelee terveyskeskuksen kuntoutus.

Päiväkeskustoiminta

Palvelut on tarkoitettu huonokuntoisten ja hoitoa tarvitsevien vanhusten tueksi. Asiakkaiden valinnassa huomioidaan ikä, toimintakyky, virkistyksen ja sosiaalisten suhteiden tarve sekä omaisten tarvitsema tuki.
Päiväkeskustoimintaan on mahdollisuus osallistua pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa. Päivän aikana on tarjolla kuntoutusta, neuvontaa, viriketoimintaa sekä kylvetys- ja ateriapalveluita.

Päiväkeskustoimintaa on Maijalassa, Jalmarin Kodolla, ja Vanhainkoti Pentorinteessä sekä Pälkäneellä Kukkiakodossa ja palvelutalo Kanervassa. Lisätietoja antavat vanhushuollon sosiaalityöntekijä sekä kotihoidon-, kotisairaanhoidon ja Jalmarin Kodon henkilöstö.

Lyhytaikaishoito

Terveyskeskus järjestää lyhytaikaista vuodeosastohoitoa, joka on tarkoitettu ajoittaista sairaalahoitoa tarvitseville. Terveyskeskuksen vuodeosastohoitoon sisältyy usein sairauteen liittyvää tutkimusta ja hoitoa. Tarkempia tietoja saa terveyskeskuksesta.

Rekolan lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Päämääränä on vanhuksen itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien jaksojen avulla sekä omaisten tukeminen vanhuksen hoitamisessa. Lyhytaikaishoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllinen lyhytaikaishoito on tarkoitettu erittäin huonokuntoisille vanhuksille.

Lyhytaikaishoitojaksoja on mahdollista saada tilanteen mukaisesti myös terveyskeskuksesta (sairaanhoidolliset syyt), vanhainkoti Pentorinteestä ja Pälkäneellä Kukkiakodosta.

Lisätietoja saa vanhushuollon sosiaalityöntekijältä.