Nuorisovaltuuston SAP´18 -tilaisuudessa eläydyttiin kansalaisten rooleihin yhteiskuntasimulaattorin avulla

25.4.2018

Jonna Lehto, nuorisovaltuuston puheenjohtaja piti puheenvuoron tilaisuuden alussa
Ideapajaryhmä

Torstaina 19.4. klo 17 alkaen Kangasala-talon valtuustosaliin kerääntyi Kangasalan nuorisovaltuuston kutsumana kaupunginvaltuutettuja, kunnan virkamiehiä sekä eri vähemmistöjen edustajia. He tulivat keskustelemaan tasa-arvosta ja vähemmistöjen asemasta Kangasalla yhdessä nuorten kanssa SAP´18 Sullon asiaa päättäjille - keskustelutilaisuuteen.

Jokavuotinen tapahtuma alkoi tänä vuonna Nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajien puheenvuoroilla. Heti perään pelattiin yhteiskuntasimulaattoria, roolipeliä, jossa kaikki osallistujat saivat uuden identiteetin, ja heidän tuli äänestää sen mukaan, kuinka kuvittelivat kyseisessä roolissa olevan kansalaisen oikeasti äänestävän.Yhteiskuntasimulaattorilla haluttiin demonstroida äänestämisen merkitystä sekä herättää ajatuksia eriarvoisuudesta.

Yhteiskuntasimulaattorin jälkeen jakaannuttiin kolmeen keskusteluryhmään. Ryhmien aiheita olivat: 1. Esteettömyys liikkumisessa ja päätöksen teossa, 2. Kohdellaanko eri ikäisiä tasa-arvoisesti? ja 3. Ideapaja- Miten edistää tasa-arvoa Kangasalla. Ryhmissä saatiin aikaan hyviä, rakentavia tuloksia, sekä loistavia ideoita tulevaisuutta varten. Muun muassa 1. ryhmän keskustelujen pohjalta Nuorisovaltuusto ryhtyy tekemään kuntalaisaloitetta Kangasalan kaupunginvaltuuston kokouksien tulkkaamisesta selko- ja viittomakielelle. Tämä helpottaa esimerkiksi kuulo- ja näkövammaisten sekä vanhusten tiedonsaantia koskien valtuuston päätöksiä. Ryhmä 2 puolestaan jätti ilmoille idean nuorten ja ikäihmisten yhteistoiminnan järjestämisestä, mikä lisäisi ymmärrystä ja kunnioitusta eri ikäryhmien välillä.

SAP´18 oli Nuorisovaltuuston mielestä jälleen kerran erittäin onnistunut tilaisuus. On hienoa, että tällaisiin tilaisuuksiin on mahdollisuus, sekä kiinnostusta myös kaupungin puolelta. Tapahtuma tullaan järjestämään jatkossakin, ja toivomme paikalle jatkossakin runsaslukuisia osallistujamääriä. Yhdessä voimme vaikuttaa kaupunkiamme koskeviin asioihin!

Lauri Liuko, viestintävastaava
Kangasalan nuorisovaltuusto

SAP´18 tilaisuus lähetettiin livelähetyksenä ulos Kangasalan sanomien boxista. Nauhoite tilaisuudesta tulee nähtäville nuorisovaltuuston verkkosivuille ja youtubekanavalle @nuvakangasala editoinnin valmistuttua.