Terveyskeskussairaalan nimen muutos kaupunginsairaalaksi

1.3.2018

Kangasala on ottanut kaupunki-nimityksen käyttöön 1.1.2018 alkaen valtuuston päätöksen (13.2.2017) perusteella. Kaupunki-nimityksen käyttöönottoon liittyen terveyskeskussairaalan henkilökunta on tehnyt esityksen, että terveyskeskussairaalan nimi muutettaisiin kaupunginsairaalaksi.

Perinteisesti kaupungin sairaalapalveluja tuottavia yksiköitä on kutsuttu kaupungin-sairaaloiksi. Nimi kuvaa paremmin myös nykyisen terveyskeskussairaalan muuttunutta toimintaa. Terveyskeskussairaalaan siirrytään aikaisempaa varhaisemmin jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Potilaiden tilanne edellyttää vielä vaativaa ja monipuolista sairaan- hoidollista osaamista. Hoitojaksot terveyskeskuksessa ovat lyhyitä ja osasto onkin luonteeltaan enemmän akuuttia sairaalahoitoa antava yksikkö. Lisäksi osaston toiminnan luonteeseen kuuluu aktiivinen kuntouttaminen, jotta potilaat kotiutuisivat mahdollisimman nopeasti.

Sosiaali- ja terveysjohtaja on päätöksellään 22.2.2018 § 14 päättänyt, että terveyskeskussairaalan nimi muutetaan 1.3.2018 alkaen kaupunginsairaalaksi.