Perusopetukseen, esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuonna 2018–2019

11.1.2018

PERUSOPETUKSEEN, ESIOPETUKSEEN JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2018-2019
 
 
PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
 
Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2018 aloittavat koulunsa vuonna 2011 syntyneet lapset. Koulunsa syksyllä 2018 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 9.1.-23.1.2018. Kangasalalaiselle huoltajalle lähetetään kirjautumistunnus ja -ohje sähköpostilla. Jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, voi ilmoittautumislomakkeen noutaa lähikoulusta tai tulostaa kaupungin kotisivuilta. Lomake palautetaan Sariolan, Kirkkoharjun tai Vatialan kouluun 22.1.2018 klo 8.00-10.00.
 
Kangasalle muuttavat uudet oppilaat ottavat yhteyttä kouluun tai sivistyskeskukseen puh. 040 133 6618.
 
Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto sivistystoimenjohtajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, puh. 040 133 6593.
 
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
 
Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2018–2019 vuonna 2012 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2013 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.
 
Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 9.1-23.1.2018 sähköisenä Kangasalan kaupungin kotisivuilla www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/esiopetus/.
 
Yksityisen palveluntuottajan esiopetukseen tulee ilmoittautua Kangasalan ilmoittautumismenettelyn kautta. Nämä yksiköt ilmoitetaan myöhemmin.
 
Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tar-vetta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 22.1.2018 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa Suoraman ja Pikkolan päiväkotien yhteydessä olevissa palvelupisteissä.  
Mikäli esiopetusryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä. Lisätietoja saa Kangasalan kotisivuilta. Perheille ilmoitetaan esiopetuspaikasta viikolla 8.
 
 
 
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN
 
1. ja 2. luokkalaisten koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019 tehdään 9.1.-23.1.2018 sähköisesti Kangasalan kaupungin kotisivuilla http://www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/koululaisten_iltapaivatoiminta/ .
Koteihin lähetetään tiedote koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautumisestaWilman kautta.