Kylärakentaminen vauhdittuu - Pakkalan kyläkaava voimaan

11.8.2017

Pakkalan kyläyleiskaavan kaavakarttaa

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 20.7.2017 antamallaan päätöksellä Pakkalan kyläyleiskaavasta tehdyn valituksen ja valtuuston 17.8.2015 hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan.

 

Kaava helpottaa sekä omakotitalojen rakentamista että maatalousrakentamista Pakkalassa. Kaavan myötä kylälle voi rakentaa omakotitaloja kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille suoraan rakennusluvalla ilman suunnittelutarveratkaisua. Kaavassa on osoitettu kylään 66 uutta omakotitonttia. Uudisrakentaminen tukee kylän elinkeinojen kehittämistä ja tukee kyläkaupan ja -koulun toimintaa.

 

Maatalouden harjoittamiseen liittyvää rakentamista helpotettiin jo toukokuun alussa voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Maatalouteen liittyvä rakentaminen ei yleensä enää edellytä suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Kuitenkin esimerkiksi eläinsuojilta, joiden arvioidaan aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, laki edellyttää suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Yleiskaava selkeyttää maatalousrakentamisen lupakäsittelyitä, sillä kaavaan on rajattu toiminnassa olevat tilakeskukset sekä toiminnan laajentamiseen varattavat alueet.

 

Kangasalla voimassa oleviin yleiskaavoihin voi tutustua sivulla

www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/.

(Pakkalan kyläyleiskaavan kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat vielä tällä hetkellä vireillä olevien yleiskaavojen sivulla www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/, mutta ne siirretään yleiskaavat-sivulle lähipäivinä).

 

 

 

Lisätietoja yleiskaavasta antaa:

yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469,

jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi