Kirkkoharjun koulun sisäilma-asian eteneminen

30.6.2017

Kangasalan kunnan sisäilmatyöryhmä on arvioinut sisäilman laadun parantamiseksi tehtävät toimenpiteet kiireellisiksi. Kirkkoharjun pääkoulun korjaustyöt on aloitettu kesäkuun alussa.  Työt etenevät suunnitelmien mukaan ja valmistuvat elokuun alussa. Pääkoulun osalta toiminta voidaan aloittaa normaalisti 10.8.2017.

Vanhan koulurakennuksen kenttätutkimukset on saatu päätökseen. Tutkimusraportti sen osalta valmistuu elokuussa. Korjattavia vaurioita löytyi ylä- ja alapohjarakenteista. Näiden suunnittelu ja korjaus eivät ole mahdollisia heinäkuun aikana. Aikataulut näiden osalta tarkentuvat myöhemmin. Vanhan rakennuksen osalta koulun toiminnot siirtyvät muihin kouluihin. 

Naapurikoulujen rehtoreiden kanssa on neuvoteltu hyvässä yhteistyössä opetusjärjestelyistä. Sekä Tursolan että Huutijärven koulujen rehtorit ovat rakentaneet alkavan lukuvuoden toiminnot siten, että Kirkkoharjun oppilaat saadaan väliaikaisesti sijoitettua näihin kahteen kouluun.

Tulevista opetusjärjestelyistä järjestetään ao. perheille tiedotustilaisuudet elokuun alussa.
 
Kangasalan kunnan sisäilmatyöryhmä
Sivistystoimen johtaja, Leena Pajukoski
 
Lisätiedot korjausten ja tutkimusten osalta:
kunnossapitovastaava, Toni Lahti (vs. sisäilmatyöryhmän pj),
puh. 040 133 6306 sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi