Kangasala tähtää lähiruuan kunnaksi

22.6.2017

Kangasalan kunnan elinkeinotoimessa on käynnistetty Kangasalan lähiruoka-hanke. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen kesto on yksi vuosi.

Kangasalan kunnan alueella sijaitsee vahvoja elintarvikealan toimijoita. Alueella on myös paljon alkutuotantoa, jonka säilyminen on tärkeää Kangasalan maaseutualueen elinvoimaisuuden näkökulmasta. Kangasalan kunnan tulevaisuuden tavoitteena on olla laadukkaan alkutuotannon, puhtaan ruuan sekä lähiruuan kunta. Pirkanmaalla tämä asia ei ole maakunnallisen kehittämisen aiheena, joten omaa aktiivisuutta tarvitaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten tuotteiden saatavuutta ravitsemus-, kaupan-, ja matkailualan yrityksissä. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä toimijoiden kesken ja mahdollisesti näin löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi halutaan tuoda lähiruokaa kaikkien kuntalaisten ulottuville erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden muodossa. Hankkeella vahvistetaan Kangasalan aluetaloutta lisäämällä paikallisten tuotteiden tarjontaa ja sitä kautta myyntiä, rakennetaan positiivista mielikuvaa paikallisten tuotteiden kautta sekä edistetään yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa olisiko Kangasalle synnytettävissä elintarvikealan yritysryhmähankkeita.

Toimenpiteet

Lähiruokahankkeessa kartoitetaan Kangasalan lähiruokatuottajat, järjestetään lähiruokatreffejä, perehdytään tuotekehityksen mahdollisuuksiin ja edistetään lähiruuan saamista paikallisten kauppojen tarjontaan. Ruoka on usein myös oleellinen osa mieleen painuneita kokemuksia ja elämyksiä. Hankkeessa pyritään löytämään tapoja yhdistää ruoka osaksi matkailua. Eräänä ajatuksena on mm. tuotteistaa Sarsan alueella sijaitseva kivikautinen kuoppaliesi lähiruokaa, matkailua ja historiaa yhdistäväksi ilmentymäksi jota voidaan jatkossa hyödyntää monin eri tavoin.

Kesäpäivän Pikniklounas Suomi100-hengessä

Elokuun 26 päivä järjestetään kaikille kuntalaisille avoin ja maksuton Kesäpäivän Pikniklounas -tapahtuma osana Suomi100-juhlavuotta.Tapahtumalla halutaan kutsua kuntalaiset yhteisen ruokapöydän ääreen ja kannustaa lähiruuan käyttämiseen. Luodaan uudenlaista yhdessä syömisen, lähiruuan ja elämysten kulttuuria. Lisätietoja tapahtumasta löytyy Kangasalan kunnan internetsivuilta: www.kangasala.fi

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Kangasalan lähiruokahanke
Hallinnoija: Kangasalan kunta / elinkeinotoimi
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Ohjelman toimenpide: 16.10 Muut yhteistyöhankkeet
Ohjelman alatoimenpide: Valtiontukea sisältämätön hanke (100%)
Leader ryhmä: Kantri ry
Myönnetyn tuen määrä (Euroopan unionin osuus + valtion osuus): 34 809,60 euroa
Hankkeen toteutusalue: Kangasala 

Lisätietoja: elinkeinoasiamies Irene Suhonen, p. 040 1336822, irene.suhonen@kangasala.fi