Työkokeilu

Työkokeilussa työtön työnhakija voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan taikka mahdollisuuksiaan palata/päästä työmarkkinoille. Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa
• Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako kyseinen ala/ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
• Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai perhevapaan takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
• Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Työkokeiluun voi hakeutua Työllisyyspalveluiden kautta ottamalla yhteyttä omaan vastuuvirkailijaan.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton