Työkokeilu

Työkokeilussa työtön työnhakija voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan taikka mahdollisuuksiaan palata/päästä työmarkkinoille. Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako kyseinen ala/ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
  • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai perhevapaan takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
  • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Työkokeiluun voi hakeutua Työllisyyspalveluiden kautta ottamalla yhteyttä omaan vastuuvirkailijaan.