Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kaupungin järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllistä palveluohjausta.

Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn henkilökohtaiseen suunnitelmaan (aktivointisuunnitelma). Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja työllisyyspalveluiden vastuuvirkailijan kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on katkaista nuorten työttömyys mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sekä parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön työ- ja toimintakykyä. Kuntouttavalla työtoiminnalla voidaan myös ylläpitää työ- ja toimintakykyä.

Kangasalan kaupungilla on erilaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kaupungin toimipisteissä sekä työpajoilla. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on myös erilaisissa yhdistyksissä, seurakunnissa ja urheiluseuroissa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei ole mahdollistaa järjestää yksityisissä yrityksissä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta. Kangasalan kaupunki tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa työttömille asiakkaille. Asiakas sopii kuntouttavasta työtoiminnasta yhdessä työllisyyspalveluiden vastuuvirkailijan kanssa.

Toimi näin

Voit tiedustella mahdollisuuttasi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan Kangasalan kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijöiltä tai Pirkanmaan TE-toimistosta. TE-toimiston Oma asiointi -palvelun kautta on myös mahdollisuus jättää asiaan liittyvä yhteydenottopyyntö.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton