Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuonna 2024-2025

Kangasalan kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa kaikille 1. vuosiluokkien oppilaille sekä 2.-6. vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan toimintaan ottaa myös 2. vuosiluokkien muita kuin erityisen tuen oppilaita. Tarvittaessa suoritetaan arvonta. Ryhmien ollessa täynnä hakuajan ulkopuolella hakeneet sijoitetaan varasijoille.…

Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2024–2025

Esiopetukseen ilmoittautuminen Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2024–2025 vuonna 2018 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2019 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä. Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on…

TVT Kangasalan perusopetuksessa

Tieto- ja viestintäteknologiataidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja ja digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa tänä päivänä välttämättömyys. Digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää mahdollistaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia TVT-taitoja. Kangasalla tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti osana opetusta. Laitteita ja digitaalisia oppimisympäristöjä käytetään pedagogisista lähtökohdista käsin.…

Oppilaan henkilökohtainen Chromebook-tietokone

Kangasalan perusopetuksen 3-9 luokan oppilailla on käytössään Chromebook-tietokoneet. Hankinta leasing-sopimuksella aloitettiin vaiheittain vuonna 2022 ja lukuvuonna 2024-2025 kaikilla 3-9 luokan oppilailla on henkilökohtainen Chromebook käytössään.   Chromebook ja Google Workspace for Education Chromebook on kosketusnäytöllinen kannettava tietokone, jossa on ChromeOS…