Nuorten ilmastoryhmä perusteilla


Kangasalan nuorisopalveluissa pyritään kehittämään ja lisäämään nuorten osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksia. Uutena ideana on perustaa Kangasalle nuorten ilmastoryhmä, johon voisivat tulla mukaan yli 13-vuotiaat nuoret. Nuorten ilmastoryhmää pyritään kokoamaan kevään aikana ja ryhmälle järjestetään koulutuksellisia yhteisiä kokoontumisia toiminnan alkuun saattamiseksi.

Ilmastoasiat ovat iso kokonaisuus. Nuorille on paljon tarjolla tietoa ja ehkä toimintaakin, mutta miten päästä alkuun omassa lähiympäristössä?   Kangasalan kaupungin nuorisopalveluiden toimintana käynnistetään nuorten ilmastoryhmää, mikä toimisi paikallisesti ja yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.

Ilmastoryhmän toiminnan tavoitteena on antaa tietoa nuorille vaikuttamisen mahdollisuuksista, herättää nuorten tietoisuutta ilmasto- ja luontoasioista, saada nuoret innostumaan omaehtoisesta toiminnasta ja lopulta päästä vaikuttamaan asioihin nuorten ilmastoryhmän oman toiminnan kautta.​

Ryhmä aloittaa yhteiset kokoontumiset kevään aikana. Ryhmätapaamisissa on luvassa koulutuksellisia osia, ulkona luonnossa tapahtuvaa toimintaa ja nuorten itse ideoimaa toimintaa. Ilmastoryhmää kootaan alkuun Kangasalan yläkoulujen ja lukion kiinnostuneista oppilaista, mutta ryhmään voi tulla vanhempiakin henkilöitä mukaan. Ryhmästä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä nuoriso-ohjaajaan.

Idean pohjana on nuoriso-ohjaajan ympäristökasvatuksen opintoihin liittyvän hankkeen toteutus. Nyt toimintaa organisoi siis kaupungin nuorisopalvelut ja yhteistyökumppanit.  ​

 

​Lisätietoja

Tytti Eromäki-Heino

Nuoriso-ohjaaja, Kangasalan kaupunki

p. 040 721 2004 tytti.eromaki-heino@kangasala.fi