Maahanmuuttajat ja lapset

Kaikki maahanmuuttajaperheet kuuluvat normaalien lasten, nuorten ja perheiden palvelujen piiriin kuten muukin kunnan väestö Kangasalla. Nämä palvelut on koottu helposti saataville sähköiseen perhekeskukseen.

 

Varhaiskasvatus

Kangasalla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatuksena.
Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on suomi toisena kielenä (S2) -asioista vastaava työntekijä. Suomi toisena kielenä -opetus tapahtuu varhaiskasvatuksen arjen toiminnassa tietoisesti sekä suunnitellusti. Lapsen kehityksen sekä suomen kielen osaamisen taso huomioidaan lapselle puhuttaessa (selkeys, hitaus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja niin edelleen). Yksikön S2-vastaava on ryhmän opettajan tukena S2-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän kokoaa ja pitää S2-opetukseen liittyvät materiaalit ajan tasalla, osallistuu koulutuksiin ja tapaamisiin sekä välittää tiedot omaan yksikköönsä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tarvittaessa tukena S2-opetuksen suunnittelussa.

Varhaiskasvatuksesta ja sinne hakemisesta täällä.

 

Perusopetus

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat käyvät koulua asuinalueellaan ikä- ja/tai taitotasoaan vastaavalla luokka-asteella. Oppilailla on perusopetuksessa oikeus S2-opetukseen (suomi toisena kielenä) sekä tukiopetukseen tarpeen mukaan. Huoltajien toiveiden mukaan oppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, mikäli samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Jos oman uskonnon opetuksen ryhmää ei ole mahdollista järjestää, osallistuvat oppilaat elämänkatsomustiedon opetukseen.
Perusopetuksesta lisää täällä.
Information in english here.

 

Perusopetukseen valmistava opetus

Lisätietoa valmistavasta opetuksesta täällä.