Maahanmuuttajat ja lapset

Kaikki maahanmuuttajaperheet kuuluvat normaalien lasten, nuorten ja perheiden palvelujen piiriin kuten muukin kunnan väestö Kangasalla. Nämä palvelut on koottu helposti saataville sähköiseen perhekeskukseen.

 

Varhaiskasvatus

Kangasalla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatuksena.
Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on suomi toisena kielenä (S2) -asioista vastaava työntekijä. Suomi toisena kielenä -opetus tapahtuu varhaiskasvatuksen arjen toiminnassa tietoisesti sekä suunnitellusti. Lapsen kehityksen sekä suomen kielen osaamisen taso huomioidaan lapselle puhuttaessa (selkeys, hitaus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja niin edelleen). Yksikön S2-vastaava on ryhmän opettajan tukena S2-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän kokoaa ja pitää S2-opetukseen liittyvät materiaalit ajan tasalla, osallistuu koulutuksiin ja tapaamisiin sekä välittää tiedot omaan yksikköönsä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tarvittaessa tukena S2-opetuksen suunnittelussa.

Varhaiskasvatuksesta ja sinne hakemisesta täällä.

 

Perusopetus

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat käyvät koulua asuinalueellaan ikä- ja/tai taitotasoaan vastaavalla luokka-asteella. Oppilailla on perusopetuksessa oikeus S2-opetukseen (suomi toisena kielenä) sekä tukiopetukseen tarpeen mukaan. Huoltajien toiveiden mukaan oppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, mikäli samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Jos oman uskonnon opetuksen ryhmää ei ole mahdollista järjestää, osallistuvat oppilaat elämänkatsomustiedon opetukseen.
Perusopetuksesta lisää täällä.
Information in english here.

 

Perusopetukseen valmistava opetus

Jos oppilaan suomen kielen taito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, järjestetään hänelle perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen perusopetukseen riittäviksi. Suomen kielen lisäksi opetetaan oppilaan ikä- ja taitotasoon soveltuen myös muita oppiaineita. Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisvalmiuidet ja erityistarpeet. Kun opetus päättyy, oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan vastaava luokka-aste perusopetuksessa. Suomen kielen taidon karttuessa oppilas voi osallistua perusopetuksen oppitunneille ns. integraatiotunneilla. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden, mutta aika on yksilöllisesti joustava. Oppilaat siirtyvät valmistavan opetuksen jälkeen oman alueensa kouluun.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Tampereella. Mikäli maahanmuuttajaoppilaita muuttaa kuntaan kerralla suurempi määrä, Kangasala voi järjestää valmistavan opetuksen itse. Tampereella valmistavaa opetusta järjestetään Etelä-Hervannan, Hatanpään, Juhannuskylän, Peltolammin, Ahvenisjärven ja Tesoman kouluissa. Tampereen kaupungin kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijan kanssa sovitaan, mihin kouluun kangasalaiset oppilaat menevät. Kangasalan kaupunki maksaa koulukyydin Kangasalta Tampereelle opetukseen. Lisätietoa Tampereen valmistavasta opetuksesta.