Maahanmuutto, työ sekä opiskelu

Työllisyyden kuntakokeilun aikana 1.3.2021 – 30.6.2023 Kangasalan kotoutumisaikaiset maahanmuuttaja-asiakkaat saavat työhön ja työn hakuun liittyen palvelua Tampereelta Maahanmuuttajien kansainvälisestä osaamiskeskuksesta. Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus OSKE

Osaamiskeskuksessa asiakkaalle nimetään henkilökohtainen OMA-valmentaja, jonka kanssa asiakas voi käydä läpi työhön, koulutukseen ja opintoihin liittyviä asioita. Esimerkiksi erilaiset suunnitelmat (kotoutumissuunnitelma, työllistymissuunnitelma), palvelutarpeen arviot ja erilaisiin koulutuksiin ja palveluihin ohjaus kuuluvat OSKEn toimintaan. Lisäksi OSKEssa voidaan tehdä päätöksiä palkkatuesta, omaehtoisista opinnoista sekä työ- ja koulutuskokeiluista. Tarvittaessa OSKEn OMA-valmentaja voi olla yhteydessä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin, mikäli asiakas tarvitsee monialaista tukea.

 

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleen TE-toimiston kautta, vaikka kuntakokeilun ajan palvelu on keskitetty Tampereelle Maahanmuuttajien kansainväliseen osaamiskeskukseen. TE-toimiston sivuilta löytyy myös tietoa työllistymisestä ja siihen saatavasta tuesta eri kielillä.

Kangasalan kaupungin työllisyyspalvelut järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa, palkkatuettua työtä sekä työkokeiluja kuntalaisille. Myös maahanmuuttaja voidaan ohjata näihin kaikille työttömille kuntalaisille tarkoitettuihin palveluihin.