Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023, sote-palvelut jatkuvat lähes ennallaan


Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kaikista pirkanmaalaisten julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulla olevia palveluita ovat muiden muassa sosiaali- ja terveysasemien sekä hammashoitoloiden, neuvoloiden, kotihoidon, sosiaalityön, lastensuojelun, vammaisten ja ikäihmisten sekä sairaaloiden, ensihoidon ja pelastuslaitoksen palvelut.

Mikä ei muutu?  

Palvelut tuotetaan tutuissa kuntien ja Taysin sekä hyvinvointialueen palveluntuottajina jatkavien ulkoistettujen tai yhtiömuotoisten palveluntuottajien palvelupaikoissa. Hoito- ja asiakkuussuhteet eivät muutu. Nykyiset ajanvaraukset, lähetteet sekä asiakas- ja potilastiedot säilyvät.  

Mikä muuttuu?  

Palveluihin pääsyn kriteerit, palkkiot ja korvaukset sekä asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Pirkanmaalla. Joihinkin etuuksiin ja asiakasmaksuihin tulee pieniä muutoksia.  

Myös korvausten ja palkkioiden maksupäivät saattavat muuttua. Jos kunnan tekemään päätökseen tulee muutos, siitä toimitetaan uusi päätös asiakkaalle. Osa sähköisen asioinnin suostumuksista tai kielloista tehdään uudelleen seuraavan asioinnin yhteydessä. Pirkanmaan hyvinvointialueen laskut voi tilata sähköisesti verkkopankissa. 

Hyvinvointialueen palvelujen yhteystiedot löytyvät osoitteestapirha.fi. Keiturin Sotella, Mäntänvuoren Terveydellä ja Kolmostien Terveydellä on edelleen myös omat verkkosivunsa. Osa kuntien sote-palvelujen lankanumeroista muuttuu. Uudet numerot tulevat verkkosivuille. Muuttuvissa numeroissa on kevään ajan soitonsiirto ja vuoden loppuun asti tiedote. Kaikki matkapuhelinnumerot ja Taysin numerot säilyvät ennallaan.  

Mistä saa tietoa?  

Lisätietoa muutoksista on verkossa pirha.fi. Ellei tietoa löydy verkosta, sosiaali- ja terveys – palvelujen yleinen neuvontanumero eli Soteluuri auttaa numerossa 03 384 5050 arkisin klo 8–18. Sote-luurissa ei käsitellä asiakastietoja tai palvelun ja hoidon tarvetta. Mikäli on tarve saada ohjeita terveyspalveluihin hakeutumisesta tai arviota hoidon tarpeesta, Pirkanmaan terveysneuvonta auttaa uudessa numerossa 03 384 5000. Se otetaan käyttöön 1.1.2023. Päivystykseen hakeutumista harkitseva voi kysyä ohjeita ja neuvoja vuorokauden ympäri numerosta 116 117. Hätätilanteessa soitetaan 112. 

Hyvinvointialueen palveluista ja niihin tulevista muutoksista kerrotaan myös tammikuun alussa koteihin jaettavassa viranomaistiedotteessa sekä pirkanmaalaisissa paikallislehdissä joulukuussa. Hyvinvointialue on tuottanut asiakastiedotteen jaettavaksi sote-palvelujen asiakkaille. Lisäksi hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavissa kerrotaan hyvinvointialueesta ja sen palveluista.