Esiopetuksen ruokailu

Esiopetukseen osallistuvat lapset saavat jokaisena esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun, täysipainoisen maksuttoman lounaan. Ne esioppilaat, jotka ovat myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa, saavat lapsen hoitoajan mukaan varhaiskasvatukseen kuuluvat ateriat.  Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä. Esiopetuksen ruokailulla tuetaan lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.

Ruokalistat

Erityisruokavaliot