Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, 881 selvitykset

Laaditut selvitykset Geologia: Lamminrahkan rakennettavuusselvitys osayleiskaavoitusta varten (2014) Lamminrahkan kaava-alue, kiviainestutkimus (2013) Ilmasto: Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, ilmastovaikutusten arviointi 2022 Liikenne: Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, liikenne-ennuste 2022 Ojala-Lamminrahka liikennetarkastelu (2017) Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, raitiotietarkastelu 2022 Raportti, Suunnitelmakartta, Tyyppipoikkileikkaus, Pituusleikkaus Seuturatikka Yhdyskuntakekniikka: Lammminrahkan…

Palkitut työt

36 ”Kerkkä” planssit, 36 ”Kerkkä” asemapiirros, 36 ”Kerkkä” katunäkymä, 36 ”Kerkkä” sisänäkymä   26 ”Mettä” planssit, 26 ”Mettä” asemapiirros, 26 ”Mettä” katunäkymä, 26 ”Mettä” sisänäkymä   42 ”Nelikko” planssit, 42 ”Nelikko” asemapiirros, 42 ”Nelikko” katunäkymä, 42 ”Nelikko” sisänäkymä   37…

Lamminrahkan koulukeskuksen yleinen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

Kangasalan kaupunki järjesti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Lamminrahkan uuden kaupunginosan koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailun voittajaksi valitun ”Kerkän” tekijäksi paljastui Verstas Arkkitehdit Oy Kilpailun tulokset julkistettiin perjantaina 6.3.2020 Kangasala-talossa. Arvostelupöytäkirja Palkitut työt…

VehoSyrjä

Vehoniemen- ja Syrjänharjun virkistys- ja matkailutoimintaa kehitetään Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteisessä VehoSyrjä -hankkeessa suunnitellaan keinoja Vehoniemenharjulta Pälkäneen Syrjänharjulle ulottuvan aluekokonaisuuden virkistyksen ja matkailun kehittämiseksi. Vehoniemenharjun maa-ainesten ottoalueen maisemoinnin ja virkistyskäytön yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus, päivitetty ehdotus, 11.6.2019 Liitteet: kartta 1:…