Kuhmalahden rantaoyk ja kirkonkylän ja Pohjan kyläyleiskaavat, kaavat nrot 32-34

KÄSITTELYVAIHE   Rantaosayleiskaavan karttalehdet EHDOTUSVAIHE Pohjan osayleiskaava Pohjan osayleiskaavan palauteraportti Palauteraporttiin on koottu Pohjan osayleiskaavaa koskevat lausunnot ja muistutukset. Saatuihin muistutuksiin on annettu kaupungin perustellut vastaukset. Kaupunginhallitus hyväksyi palauteraportin kokouksessaan 31.5.2021. Seuraavassa vaiheessa Pohjan osayleiskaava on tulossa hyväksymiskäsittelyyn. Kuhmalahden kaavaehdotuksista…

Vääksyn osayleiskaava, kaava nro 35

Vääksyn osayleiskaavatyö on käynnistynyt syksyllä 2017 selvitysten laatimisella. Tarkoitus on osoittaa valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan hevosläheistä asumista sekä kehittää ratsastuskeskusta ja matkailua. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2018. Vuonna 2022 jatketaan kaavaa varten tarvittavia selvityksiä ja sen jälkeen kaavaluonnoksen valmistelua.…

Saarenmaan osayleiskaava, kaava nro 36

Kangasalan ja Tampereen rajalle, tulevan kehä 2:n varrelle, suunnitellaan työpaikka-aluetta ja myöhemmin rakennettavaa asutusta. Työpaikka-alue sijoittuu Tampereen puolella olevan Ruskon yritysalueen jatkeeksi.   SAARENMAAN OSAYLEISKAAVA HYVÄKSYTTY JA HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY VALITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUTEEN Valtuusto hyväksyi Saarenmaan osayleiskaavan kokouksessaan 13.6.2022. Hyväksymispäätöksestä on…

Voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaava indeksikartta, pdf Kangasalla on voimassa seuraavat yleiskaavat: 13. Herttualan osayleiskaava, Val 19.8.2019. Osayleiskaava ohjaa kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti vaiheittain toteutuvaa asemakaavoitusta. Siinä ratkaistaan rakentamisalueiden ja viljelyyn jäävien peltoalueiden sijainti, eri toimintojen maankäyttötarpeet, työpaikkojen ja asumisen sekoittuneisuus, virkistys- ja ulkoilureittien…

Nähtävillä ja vireillä olevia yleiskaavoja

Pdf -muodossa olevat aineistot vaativat Acrobat Reader -ohjelman. Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen täältä. Kangasalla on käynnissä useiden alueiden käyttöä, asemakaavoitusta ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen valmistelu. Yleiskaavojen suunnittelu- ja selvitysaineistoihin voi tutustua alla olevista linkeistä sekä…