Tontinjakopalvelu

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme tontinjakomahdollisuuksista, periaatekuvien, esimerkkitapausten ja toteuttamismahdollisuuksien pohjalta. Kangasalan kaupunki tarjoaa kiinteistönomistajille mahdollisuutta jakaa omakotitonttinsa useammaksi pienemmäksi tontiksi. Riippuen tontin olosuhteista, nauhataajaman alueella on mahdollista toteuttaa jopa 400­–500 neliömetrin kokoisia tontteja. Tontinjaon yhteydessä kullekin tontille määritellään uusi rakennusoikeus. Voit…

Ruutanan osayleiskaava, kaava nro 26

Tavoitteita yleiskaavan laatimiselle tarkistetaan tarkistetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään vuonna 2022. Tarkastellaan Ruutanan alueen laajentamisen vaihtoehtoja ja osayleiskaava-alueen rajausta sekä päivitetään tiedot mm. luontoarvoista ja virkistystarpeista. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 14.2.-15.3.2011. Raportti 5. Osayleiskaavaehdotuksen selostus, 14.12.2010 Osayleiskaavaehdotuksen kaavakartta ja merkinnät ja…

Sahalahden osayleiskaava, kaava nro 12

Yleiskaavalla ohjataan Sahalahden keskustan asemakaavoitusta ja rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle maaseudulle ja kyliin. Kaavatyön jatkoa ja kaavaehdotuksesta saadun palautteen käsittelyä arvioidaan myöhemmin. Pakkalan ja Taustialan alueella on tullut voimaan Pakkalan kyläyleiskaava vuonna 2017. Sahalahti muinaisjäännösinventointi, 2011 Osayleiskaavaehdotus, 2009: Kaavakartat, määräykset ja…

Sahalahden rantaosayleiskaava, kaava nro 29

Osayleiskaava-alue on rajattu karttaan sinisellä ja karttalehtijako punaisella. Vuoden 2021 aikana kaava-alueella on tehty tarkistuksia olemassa olevien rakennusten rekisteritietoihin. Kaavan seuraavassa vaiheessa laaditaan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Seuraavan vaiheen aikataulu täsmentyy myöhemmin. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet on…