Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisu terveyspalveluiden valvonta-asiassa


Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (LSSAVI) on valvonut Kangasalan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa. Tuoreessa ratkaisussaan 13.5.2022 LSSAVI on antanut hallinnollista ohjausta palveluiden järjestämisestä sekä tiedottamisesta.

Kangasalan terveyspalvelut noudattaa toiminnassaan terveydenhuoltolakia sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Kiinnitämme huomiota LSSAVI:n esille nostamiin asioihin. Kirkastamme myös viestintäämme siten, ettei pääse syntymään väärinkäsitystä, etteivätkö palvelumme olisi edellä mainittujen lakien mukaisesti hoidettuja.