Koulupäivystys

Nuoriso-ohjaajat tukevat kodin ja koulun kasvatustyötä. Ohjaajat ovat matalan kynnyksen puheapu, luotettavia aikuisia, arjessa auttavia ja nuoren vapaa-ajalla aidosti läsnä olevia kasvattajia. Nuori voi tulla välitunnilla vapaasti juttelemaan ohjaajien kanssa kaikista asioista ja kertomaan kuulumisia ilman ajanvarausta. Kohtaaminen ei ole ongelmakeskeistä, vaan tarkoituksena on olla kiireettömästi läsnä, olla kiinnostunut nuorten asioista ja antaa aikaa. Ohjaajilla ei ole koululla omaa toimistotilaa, vaan he ovat läsnä nuorten keskellä ja näin helposti lähestyttävissä. Tarvittaessa nuoriso-ohjaajat ohjaavat nuoren eteenpäin muille asiantuntijoille ja sopivan avun piiriin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Nuorille.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton