Kautialan koulun opetuksen järjestämismahdollisuuksia selvitetään

Kautialan koulun kiinteistö on ylittänyt teknisen käyttöiän. Rakennukseen tehtyjen tutkimusten tulosten mukaiset sisäilmakorjaukset ovat peruskorjausluonteisia. Valtuuston päätöksen 9.5.2011 palveluverkon kehittämissuunnitelman linjauksista mukaisesti Kautialan koulua ei peruskorjata. Tampereen kaupungin terveysvalvonta on pyytänyt Kangasalan kaupungilta kirjallista selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin ja millä…

Suoraman koulussa on tehty kuntotutkimuksia

Suoraman koulussa tehtyjen kuntotutkimusten perusteella on tehty arvio tilojen käyttäjien altistumisolosuhteista ja terveysvaikutuksista. Altistumisarvion perusteella olosuhteet rakennuksessa ovat sellaiset, että altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on paikoin todennäköistä. Merkittävin riski liittyy osaan rakennuksen ensimmäisen kerroksen opetustiloja, joissa lattiarakenteessa ja ulkoseinän eristeissä todettiin mikrobivaurioita.…

Kautialan koulussa on tehty kuntotutkimuksia

Kautialan koulussa on tehty kuntotutkimuksia kesän ja syksyn 2018 aikana. Tutkimuksissa todettiin vaurioita ja kohonnutta kosteutta lattian sekä maanvastaisten seinien eristeissä liikuntasalin osalla. Rakennuksen ulkoseinärakenteessa todettiin useita riskitekijöitä, mutta tarkastetuissa kohdissa ei todettu vaurioita. Yläpohjan rakenteissa todettiin vesijälkiä ja aistinvaraisesti…

Kangasalla selvitetään asiakkaan tapaturmaista lääkeyliannosta

Kangasalan kaupungin tietoon on 29.1.2019 tullut, että kaupungin vanhustenhuollon yksikössä on toukokuussa 2018 tapahtunut tapaturmainen lääkeyliannos. Potilas on menehtynyt viiden päivän kuluttua tapahtumasta. Kun hoitava lääkäri on saanut tiedon tapahtuneesta lääkeyliannoksesta, hän on ollut yhteydessä omaisiin, oikeuslääkäriin ja poliisin, ja…

100 minuuttia taidetta -kampanja haastaa taiteen ja kulttuurin pariin

100 minuuttia taidetta -kampanja haastaa taiteen ja kulttuurin pariin 100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan joka viikko. Kampanja kutsuu mukaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioita: Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin sekä…