Työterveyshuoltopalvelujen tuottajaksi Pihlajalinna Lääkärikeskukset


Kangasalan kaupunki on kilpailuttanut työterveyshuoltopalvelut. Hankinta kattaa Kangasalan kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalvelut sekä Kangasalan kaupungin järjestämisvastuulla olevat työterveyshuoltopalvelut.

Kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluu Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueella toimivien yritysten, maatalousyrittäjien, omaa työtä tekevien, yhdistysten sekä muiden julkisen ja yksityisten organisaatioiden työterveyshuolto. Kaupungilla on järjestämisvastuu, joten kaupungin kilpailuttama palvelu on alueen toimijoiden käytettävissä. Järjestämisvastuun piiriin kuuluvat toimijat päättävät itsenäisesti, hyödyntävätkö Kangasalan kaupungin kilpailuttamaa työterveyshuoltosopimusta vai järjestävätkö työterveyshuoltopalvelut muilla tavoin.

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 26.8.2019 työterveyshuoltopalvelujen toimittajaksi Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, kriteerinä halvin hinta.

Palvelun laatu on otettu tarjouspyynnössä huomioon ehdottomina laatu- ja sisältövaatimuksina. Asetut palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset koskevat mm. palvelun tuottamista, henkilöstöresurssia, työterveyden toimipisteen sijaintia ja aukioloa sekä sähköisiä raportointi- ja seurantajärjestelmiä.

Hankinnan suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2022. Lisäksi sopimusta voidaan erillispäätöksellä jatkaa kahdella vuodella.

Kangasalan kaupunki aloittaa neuvottelut työterveyshuoltotoiminnan siirtämisestä nykyiseltä työterveyshuoltopalvelujen tuottajalta Suomen Terveystalo Oy:ltä Pihlajalinna Lääkärikeskuksille hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Kangasalan kaupunki tiedottaa järjestämisvastuun piiriin kuuluvia yrityksiä ja muita organisaatioita uudesta työterveyshuoltosopimuksessa sekä työterveyshuoltotoiminnan siirtämismahdollisuudesta valmistelun edetessä.

Lisätiedot
Järjestämisvastuun piiriin kuuluva toiminta:
sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne, puh. 050 380 3340 tai etunimi.sukunimi@kangasala.fi
Kangasalan kaupungin henkilöstön työterveyshuolto:
henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, puh. 050 550 9749, etunimi.sukunimi@kangasala.fi