Maaseutualueiden osayleiskaavassa määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi ja ohjataan asutusta kyläkoulujen ympärille

Maaseutualueiden osayleiskaavassa määritellään alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi ja ohjataan maaseudun omakotitalorakentamista ensi sijassa Kautialan ja Raikun kyläkoulujen ympärille. Uudelleen valmistellun kaavaluonnoksen periaatteet pohjautuvat viime vuonna hyväksyttyyn koko kaupungin strategiseen yleiskaavaan sekä Pirkanmaan maakuntakaavassa esitettyihin kehittämisperiaatteisiin. Strategisen yleiskaavan mukaisilla…

Pirkanmaan Jätehuolto laajentaa muovipakkausten keräystä ja tuo maksuttomat sekajäteastiat kiinteistöille

Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 13.12.2018   Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 12.12. kokouksessa jätetaksan ja lietetaksan vuodelle 2019. Uutena lautakunta päätti myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan (TSV-taksa). Taksat koskevat Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakuntaa (liete: ei Nokia). Muovipakkausten keräys laajenee Muovipakkausten keräys…

Saarenmaan kaavaluonnokset kommentoitavana

Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaluonnokset ovat valmistuneet. Kaksi erilaista karttavaihtoehtoa toimivat pohjana keskustelulle ja kommenteille, seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus. Uusi laaja yrityskeskittymä rakennetaan Tampereen Ruskon jatkeeksi ja kakkoskehälle esitetään erilaisia linjauksia. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu uusia asuinalueita ja virkistysverkostot on huomioitu. Seudullisesti merkittävä hanke…

Kangasalan vuoden 2018 rakennushanke

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan työryhmä on valinnut vuoden 2018 rakennushankkeen. Valittu kohde on omakotitalo Pikonkankaalla. Valinnan perusteluina ovat poikkeuksellisen huolellinen maastoon ja rakennettuun ympäristöön sovittaminen.   Vuoden rakennushanke              Omakotitalo Lehtinen Rakennuttaja                                   Lisa Lehtinen Suunnittelija                                     Antti Nyman, arkkitehti…

Muutos kirjaston maksuihin 1.2.2019 alkaen

Kirjaston maksuihin tulee 2.1.2019 alkaen muutoksia: Myöhästymismaksujen maksukertymän raja nousee 9 euroon/nide (aiemmin 5 euroa/nide). Lainauskiellon raja laskee 15 euroon (aiemmin 20 euroa). Muut kirjaston maksut pysyvät entisellään. Muutoksella yhtenäistetään palvelumaksuja muiden PIKI-kirjastojen kanssa. Kirjastomaksuja voi maksaa myös PIKI-verkkokirjastossa.  …