Hevoset ja koirat osana aktiivista ympäristöä Kangasalla


Kaksi kohdennettua nettikarttakyselyä kaupunkilaisille

Kangasalan kaupunki ja kaupungin elinkeinoyhtiö Business Kangasala Oy järjestävät yhdessä asukkaille ja muille kaupungin toimijoille karttapohjaisia nettikyselyitä, joilla kerätään näkemyksiä ja kokemuksia eri teemoista. Anonyyminä kerättyä tietoa hyödynnetään kaupungin ja elinkeinoyhtiön suunnittelu- ja kehittämistyössä. Kaupunkilaisia halutaan kannustaa osallistumaan yhdessä kaupungin ja elinkeinoyhtiön väen kanssa oman ympäristönsä suunnitteluun.

Tuloksista tullaan raportoimaan yleispiirteisellä tasolla kaupungin nettisivujen ”Osallistu ja vaikuta” -osiossa, josta myös linkit kyselyihin löytyvät kyselyiden ollessa avoinna 20.10.2019 asti. Osallistu ja vaikuta -sivustolle tästä.

Tällä kertaa kyselyiden aiheina ovat hevoset ja koirat.

Hevosalan kyselyllä tavoitellaan vastaajiksi erityisesti hevosalan ammattilaisia ja harrastajia. Kangasalla on valtakunnallisessakin mittakaavassa paljon hevosia, ja hevostalous on kaupungille tärkeä teema. Tavoitteena kyselyllä on tuottaa materiaalia kaavoituksen tueksi sekä hevostalouden ja hevostoiminnan kehittämiseksi. Kysely on auki 20.10.2019 asti.

Hevoskyselyn tästä.

”Hevoset luovat matkailun kehittämiselle kangasalla luontaisen ja vetovoimaisen kokonaisuuden. Hevoset ovat suosittu ja laajeneva harrastus, jonka huomioonottaminen on tärkeää”, toteaa Lasse Silván Business Kangasala Oy:stä.

”Kangasala kasvaa. Kyselyssä kerätyn tiedon avulla pystymme kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa ottamaan entistä paremmin huomioon hevostalouden ja hevosharrastuksen tarpeet”, kertoo kaupunginarkkitehti Mari Seppä.

Koirakyselyssä tavoitellaan asukkaita, joilla on koira tai jotka muulla tavoin ovat koirateeman kanssa aktiivisesti tekemisissä. Tavoitteena kyselyllä on tuottaa materiaalia kaavoituksen tueksi sekä elinympäristön kehittämiseksi. Kysely on auki 20.10.2019 asti.

Koirakyselyyn tästä

”Viime aikoina on noussut esille tarve koirapuiston rakentamiselle. Koirapuiston tai -puistojen sijainnin ja ominaisuuksien lisäksi päätimme kysellä karttakyselyllä muitakin koiraharrastukseen liittyviä tarpeita”, toteaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä

”Koiraharrastajien tarpeet vaihtelevat laajasti, sillä koiraharrastuksien kirjo on hyvin moninainen. Paikkojen ylläpidossa ja tapahtumien järjestämisessä tärkeää on yhteistyö kaupungin ja harrastusyhteisöjen kesken”, kertoo Lasse Silván Business Kangasala Oy:stä.

Lisätiedot

Mari Seppä, kaupunginarkkitehti
etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Lasse Silván, Business Kangasala Oy
etunimi.sukunimi@businesskangasala.fi