Valtuustossa kaava-asioita ja aloitteita


Kangasalan valtuusto kokoontui kesätauon jälkeen maanantaina 19.8. Ennen kokouksen alkua valtuusto vietti hiljaisen hetken kunnioittaakseen pitkäaikaiseen sairauteen menehtyneen kokoomusvaltuutetun Tuomas Bährendin muistoa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Tapio Tulenheimo kutsuttiin valtuustoon edesmenneen Tuomas Bährendin tilalle. Kukin kokoomuksen varavaltuutetuista nousi yhden sijan ylöspäin ja puolueen ensimmäisenä varavaltuutettuna toimii nyt Heini Kivimäki-Hietanen.

Herttualan osayleiskaava ja Lemetyn asemakaavan muutos hyväksyttiin

Valtuutettujen puheenvuoroissa toistui toteamus, että Herttualan uuden asuinalueen osayleiskaavaa on valmisteltu pitkään ja perusteellisesti jo usean vuoden ajan. Lisäksi todettiin, että osana valmistelua on pidetty useita infotilaisuuksia, pyydetty lausuntoja ja myös luontoarvoja on pohdittu monelta kantilta.

Herttualan osayleiskaava herätti keskustelua ratsastusalan yritystoiminnan jatkomahdollisuuksista alueella sekä kaavoitettavan alueen maanomistajuudesta.

Elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala vastasi huoleen ratsastustalliyrittäjien toimintamahdollisuuksista ja ratsastusreiteistä:

– Kaava on tehty asukkaille ja työpaikoille, mutta lisäksi myös hevoset on otettu huomioon. Jo suunnittelun alkuvaiheessa on keskusteltu tallinomistajien ja ratsastajien kanssa. Hyvässä yhteistyössä on käyty vuoropuhelua, jonka perusteella mm. ratsastusreittejä on yhdessä otettu huomioon ja reittejä siirretty. Mitä pelto- ja laidunta-alueisiin tulee, niin laidunmaita on riittävästi myös jatkossa.

Kaava hyväksyttiin kahdesta muutosesityksestä äänestämisen jälkeen.

Kaavan keskeisimpinä tavoitteina ovat perheasuntojen lisääminen keskustan tuntumaan, uusia työpaikkoja ja palveluja alueelle, rakentamisen sovittaminen kulttuuriympäristöön ja maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, luontoarvojen (Natura-alueiden) säilymisen turvaaminen, viljelyä osalla kaava-aluetta ja sujuvien kävely-, pyörä- ja ulkoilureittien sekä bussiyhteyksien kehittäminen. Alueesta tavoitellaan noin 2000 asukkaan asuntoaluetta vuoteen 2040 mennessä.

Lemetyn asemakaavan muutos Vatialan osayleiskaavan tavoitteita ja nykyistä rakentamisen tapaa ja kysyntää vastaaviksi hyväksyttiin yksimielisesti. Muutos koskee Linkosuon tehdashallin ympäristössä sijaitsevaa aluetta, jonne on suunnitteilla uusia asuinrakennuksia.

Aloitteet

Valtuusto hyväksyi selvityksen Simo Arran (kesk.) ja 9 muun valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen avoimuuden lisäämisestä ja hallitusten jäsenten toimikausien rajaamisesta Kangasalan kaupungin omistamissa yhtiöissä.

Aloitteessa esitettiin, että Kangasalan kaupungin konserniohjeeseen lisätään yhtiöiden tiedottamista koskevia velvoittavia tai ohjeellisia määräyksiä tavoitteena parantaa kaupungin asukkaiden ja valtuutettujen mahdollisuuksia saada tietoja konserniyhtiöiden toiminnasta. Konserniohjeella tai muin tavoin konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten toimikausi tulee rajata yhtäjaksoisesti enintään kahdeksaan vuoteen.

Annetun selvityksen mukaan Kangasalan konserniohje on hyväksytty viimeksi valtuustossa 10.4.2017 § 40. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea konsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan ohjata yhtenäisesti hyvien hallinto- ja ohjausperiaatteiden mukaisesti.

Vastauksena todetaan, että Kangasalan konserniohjeen määräykset, jotka liittyvät tiedottamisvelvoitteen täyttymiseen sekä hallitusten jäsenten valintaan ja toimikauteen, ovat toistaiseksi riittävät ja toimivat. Tiedottamisvelvoitteen osalta ohjetta tarkastellaan mahdollisten lainsäädäntömuutosten myötä.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 19.8. valtuustoaloitteen Kangasalan kaupungin vanhustenhuollon epäkohtien korjaamisesta.