Haja-asutusalueiden suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset: