Kysely Huutijärven lähiliikuntapaikasta

Kangasalan kaupungin rakentamisen palvelualueen ulkoalueiden ylläpitoyksikkö suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää yleisiä alueita, joita ovat mm. puistot, leikkikentät, lähiliikuntapaikat, uima- ja venerannat, urheilu- ja pallokentät, liikuntareitit, laavut ja luontopolut. Yleisiä alueita suunnitellaan ja rakennetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Vuoden 2023 työohjelman suunnittelukohteisiin…

Lamminrahkan liikuntapuisto on valmistunut

Monipuolinen liikuntapuisto on valmistunut Kangasalan uuteen Lamminrahkan kaupunginosaan koulukeskuksen viereen. Lamminrahkan liikuntapuisto tuo lisää liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia asukkaille ja palvelee ympäri vuoden laajoja käyttäjäryhmiä sekä viereisen koulukeskuksen oppilaita.

Järjestä omat vieraskasvilajien kitkentätalkoot!

Kangasalan kaupunki kannustaa kaikkia mukaan yhteistyöhön lähiympäristön viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Voit järjestää omat vieraskasvien kitkentätalkoot kesällä elokuun loppuun asti. Vieraskasvilajijätteellä täytetyt jätesäkit noudetaan kaupungin toimesta sovitusta paikasta hävitettäväksi.

Kaupunkiveneiden ja -kanoottien lainaus on alkanut

Kaupunkiveneiden ja -kanoottien lainaus on jälleen aloitettu. Veneiden ja kanoottien lainaus on maksutonta ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Lainauspisteinä toimii Kangasalan kaupunki-info sekä Kuhmalahden kirjasto aukioloaikojensa mukaisesti.