Oppilashuolto

Koulupsykologin ja kuraattorin palvelut

Pedagoginen kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä herää ja oppilaan tukea lähdetään suunnittelemaan. Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen…

Erityisopetus

Koulussamme annettava erityisopetus on osa-aikaista, josta vastaavat laaja-alaiset erityisopettajat. Tavoitteena on oppimisen etenemisen turvaaminen oppimisvalmiuksia edistämällä, oppimisvaikeuksia helpottamalla ja itsetuntoa tukemalla. Toimintatapoja -yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetus -erityisopettajan luona voidaan opiskella samaa aihetta kuin luokan tunnilla, mutta yksilöllisesti perusasioihin painottaen -myös…