Pedagoginen kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä herää ja oppilaan tukea lähdetään suunnittelemaan. Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen…

Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus Koulussamme annettava erityisopetus on osa-aikaista, josta vastaavat erityisopettajat: -1.-3. –luokat Eija Halminen, 4.-6. –luokat Leeni Huttunen, lisäresurssina Merja Marttila ykkösluokkalaisille. TAVOITE -oppimisen etenemisen turvaaminen oppimisvalmiuksia edistämällä, oppimisvaikeuksia helpottamalla ja itsetuntoa tukemalla TOIMINTATAVAT -yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetus -oppimisen etenemisen seuranta luokka- ja…