Sitovat tonttijaot

Erillinen sitova tonttijako on kunnan laatima ja hyväksymä maankäyttöpäätös. Sillä jaetaan asemakaavassa esitetty tontti kahteen tai useampaan osaan sekä määritetään näille tonteille rakennusoikeus ja kulkuyhteydet. Erillinen tonttijako laaditaan tontin omistajan aloitteesta ja yhteistyössä hänen kanssaan. Jaettavan tontin on täytettävä seuraavat…

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustusta hakevien tulee lukea huolellisesti tämän sivun ohjeet sekä tutustua avustusten jakamisen ehtoihin (sivun oikeassa reunassa linkki yksityistieavustusten ehtoihin). Kangasalan kaupunki jakaa elinympäristölautakunnan määrittelemien ehtojen mukaisesti yksityistieavustusta tiekunnille. Vuonna 2024 yksityistieavustusta on yhteensä jaossa 115 000 €. Summa sisältää sekä…

Yksityistien tiekunta

Tiekunnan perustaminen Muuttuneen yksityistielain myötä muuttui myös tiekuntien perustaminen. Perustamisasiassa voitte kääntyä Maanmittauslaitoksen puoleen. https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu Tieosakkaat Yksityistielain 34 §:n mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa.…

Yksityistiet

Kaupungille kuuluvia yksityistieasioita hoitaa elinympäristölautakunta. Elinympäristölautakunta käsittelee Kangasalan kaupungin jakamat yksityistieavustukset, joista löydät tarkemmin tietoa kohdasta ”Yksityistieavustukset”. Tiejaoston muutos Yksityistielain muutoksesta johtuen tiejaoston (tielautakunnan) toiminta loppui 31.12.2019. Yksityistielain alaiset hakemukset ja kysymykset tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle. https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu Lisätietoa yksityisteistä: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/kiinteistot-ja-kiinteistokauppa/yksityistien-hoito-ja-yllapito https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/huoneistojen-ja-kiinteistojen-palvelut/ilmoita-paatokset-ja-yhteystiedot…