Asumisoikeusasuntoon tarvittavan järjestysnumeron hakeminen muuttuu 1.9.2023

Asumisoikeusasunnon hakeminen on muutoksessa. Uuden asumisoikeuslain myötä järjestysnumeroa ei enää haeta omasta kaupungista vaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA). Vanha järjestysnumero Kaupunki tai kunta myöntää järjestysnumeroita vielä vajaan vuoden ajan, 31.8.2023 saakka. Näitä järjestysnumeroita voi käyttää paikallisesti asumisoikeusasunnon hakemiseen 31.12.2023…

Sitovat tonttijaot

Erillinen sitova tonttijako on kunnan laatima ja hyväksymä maankäyttöpäätös. Sillä jaetaan asemakaavassa esitetty tontti kahteen tai useampaan osaan sekä määritetään näille tonteille rakennusoikeus ja kulkuyhteydet. Erillinen tonttijako laaditaan tontin omistajan aloitteesta ja yhteistyössä hänen kanssaan. Jaettavan tontin on täytettävä seuraavat…

Yksityistieavustukset

Kangasalan kaupunki jakaa vuosittain avustusta oman kaupunkinsa yksityistierekisteriin merkityille ja yksityistielain 50§:n vaatiman ilmoituksen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tehneille tiekunnille kunnossapitoon sekä perusparantamiseen. Kaupunki päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (YksTL 84 §). Kunnossapito Kunnossapitoavustusta haetaan osoitteesta yksityistieavustukset@kangasala.fi tai Elinympäristölautakunta /…

Yksityistien tiekunta

Tiekunnan perustaminen Muuttuneen yksityistielain myötä muuttui myös tiekuntien perustaminen. Perustamisasiassa voitte kääntyä Maanmittauslaitoksen puoleen. https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu Tieosakkaat Yksityistielain 34 §:n mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa.…