Lapsen ja nuoren aivoterveys, hyvinvointi ja oppiminen

Aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta on vieraana esi- ja perusopetuksen, sekä lukiokoulutuksen vanhempainillassa 10.4. klo 18-19:30 kertomassa lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvistä asioista, vuorovaikutuksesta ja kaverien merkityksestä aivojen hyvinvoinnille. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tervetulleita tilaisuuteen ovat…

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuonna 2024-2025

Kangasalan kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa kaikille 1. vuosiluokkien oppilaille sekä 2.-6. vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan toimintaan ottaa myös 2. vuosiluokkien muita kuin erityisen tuen oppilaita. Tarvittaessa suoritetaan arvonta. Ryhmien ollessa täynnä hakuajan ulkopuolella hakeneet sijoitetaan varasijoille.…

Nuorten ilmastoryhmä perusteilla

Kangasalan nuorisopalveluissa pyritään kehittämään ja lisäämään nuorten osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksia. Uutena ideana on perustaa Kangasalle nuorten ilmastoryhmä, johon voisivat tulla mukaan yli 13-vuotiaat nuoret. Nuorten ilmastoryhmää pyritään kokoamaan kevään aikana ja ryhmälle järjestetään koulutuksellisia yhteisiä kokoontumisia toiminnan alkuun saattamiseksi.

Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2024–2025

Esiopetukseen ilmoittautuminen Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2024–2025 vuonna 2018 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2019 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä. Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on…

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2023-2024

Kangasalan kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. -luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille. Lukuvuonna 2023-2024 Kangasalan kaupunki aloittaa aamupäivätoiminnan järjestämisen kaupungin omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikissa yksiköissä. Iltapäivätoimintaa järjestävät kaupungin omien ryhmien lisäksi myös KU- 68 Suoramalla…