Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

1. ja 2. luokkalaisten koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023 tehdään 16.2. – 2.3.2022 sähköisesti Kangasalan kaupungin verkkosivuilla: kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/iltapaivatoiminta-ja-kerhotoiminta/iltapaivatoiminnan-jarjestaminen-ja-maksut/ Iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja sitä järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 12.00-16.30. Kerho alkaa lapsen koulupäivän päätyttyä. Koulujen loma-ajat eivät kuulu…

Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2022–2023

Esiopetukseen ilmoittautuminen Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2017 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä. Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on…

Kysely perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita koskevista muutossuunnitelmista

Kangasalan kaupungin sivistyskeskus tekee verkkokyselyn, joka koskee perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden muuttamista koskevia suunnitelmia. Tarkoituksena on kuulla kaupunkilaisten ja huoltajien näkemyksiä ja mielipiteitä ennen asiasta tehtävää päätöksentekoa. Asiaa esitellään sivistyslautakunnalle 12.10. ja 16.11. ja päätös on tarkoitus tehdä sivistyslautakunnan joulukuun kokouksessa. Kysely…

Päivitetty ohje: Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt ohjeen huoltajille koskien toimintakäytäntöjä varhaiskasvatus, esikoulu- ja kouluikäisten lasten hengitystieinfektioiden suhteen (näytteenoton tarve, poissaolo varhaiskasvatuksesta/koulusta) perustuen THL:n ohjeeseen. Alla linkki THL:n ohjeeseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus