Muutos kirjaston maksuihin 1.2.2019 alkaen

Kirjaston maksuihin tulee 2.1.2019 alkaen muutoksia: Myöhästymismaksujen maksukertymän raja nousee 9 euroon/nide (aiemmin 5 euroa/nide). Lainauskiellon raja laskee 15 euroon (aiemmin 20 euroa). Muut kirjaston maksut pysyvät entisellään. Muutoksella yhtenäistetään palvelumaksuja muiden PIKI-kirjastojen kanssa. Kirjastomaksuja voi maksaa myös PIKI-verkkokirjastossa.  …

Muutoksia Työllisyyspalveluissa – Kuntakokeilu päättyy

Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu päättyy 31.12.2018 ja asiakkaat siirtyvät kunnilta TE-toimiston asiakkaiksi 1.1.2019. Muutoksen piiriin kuuluvat asiakkaat siirretään automaattisesti kunnilta TE-toimistoon asiakastietojärjestelmässä eikä siirrosta aiheudu toimenpiteitä asiakkaalle. Asiakassiirron alkuvaiheessa asiakaspalvelussamme saattaa esiintyä ruuhkaa.

Lamminrahkan puustoa valmennetaan

Kangasalan Lamminrahkan eteläosassa valmennetaan olemassa olevia puita tulevaa rakentamista varten. Uuden kaupunginosan viheralueiksi jäävien alueiden puustoa vahvistetaan tulevilta korttelialueilta puhaltavia tuulia vastaan ja taimikoita kehitetään viihtyisiksi puistoiksi. Pääosin toimenpiteillä harvennetaan puustoa, pääkatujen linjauksista kaadetaan puut kokonaan. Toimenpiteillä turvataan myös liito-oravien…

Kangasalan kaupunginvirastot ja kaupungin puhelinvaihde ovat suljettuna 7.12.2018

Terveysasemille voi soittaa suoriin ajanvarausnumeroihin.  Sosiaalikeskuksessa palvellaan puhelimitse päivystysluonteisesti seuraavasti: Kangasalan ja Pälkäneen sosiaalikeskus sosiaalipäivystys arkisin klo 8 – 16, puh. 050 469 9724, muina aikoina Tampereen keskitetty sosiaalipäivystys, puh. 0500 625 990 kotihoidon kiireelliset asiat arkisin klo 9 – 11,…

Ikäneuvo toi yhteisen ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen mallin Pirkanmaalle

Ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus on ottanut merkittäviä edistysaskelia Pirkanmaalla. Pirkanmaalaista neuvonnan ja asiakasohjauksen mallia on luotu 18 kunnan yhteystyönä lokakuun lopussa päättyneessä Ikäneuvo-hankkeessa. Hankkeen myötä hankekunnissa ikäihminen tai hänen omaisensa saa nyt yhdestä paikasta tarvitsemansa avun eikä häntä enää pallotella…