Energiayhtiöt kättelivät vihreämmän tulevaisuuden puolesta


Tampereen Sähkölaitos ja Kangasalan Lämpö ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä. Sähkölaitos toimittaa tukkulämmön Vatialaan Kangasalan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Yhteistyötä on valmisteltu vuosien 2018-2020 aikana Ojala-Lamminrahka kaupunginosien suunnittelun yhteydessä. Sähkölaitos rakentaa kaukolämpöputken Aitolahdentieltä aina Vatialaan asti Ojala-Lamminrahkan ja Lemetyn alueen katujen rakentamisen yhteydessä, vuosina 2020-2023.

Ojala-Lamminrahkan ja Lemetyn kaukolämmön runkojohto on merkitty karttaan punaisella viivalla ja mahdollinen kaukolämpöverkon laajentumissuunta punaisella katkoviivalla.

Sähkölaitoksen ja Kangasalan Lämmön yhteistyö mahdollistaa ympäristöystävällisen lämmitysratkaisun Kangasalan Lämmön asiakkaille. Kangasalan Lämmön verkkoon toimitettu kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Uuden runkoverkon ansiosta myös iso osa Lamminrahkan alueesta lämpiää energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Tampereen kaukolämmöllä. Runkolinja rakennetaan Mossin puistokadun lisäksi Taitajankadun yritysalueelle. Muun muassa Lamminrahkan koulukeskus ja Ojalan pienten lasten yksikkö lämpiävät kokonaisuudessaan uusiutuvalla kaukolämmöllä. Verkkoa laajennetaan kortteleiden rakentumisen tahdissa myös muualle Lamminrahkaan.

– Uusiutuvan tukkulämmön hankinta Vatialaan ja Lentolaan Lamminrahkan kautta on osa Kangasalan Lämmön strategiaa kohti hiilineutraalia kaukolämpöä. Yhdessä Ranta-Koiviston biolämpölaitoksen kanssa uusiutuvan kaukolämmön osuus Kangasalla nousee yli 90 % vuonna 2023 toteaa Kangasalan Lämmön toimitusjohtaja Pekka Lehtonen.

– Kaukolämpöverkoilla tulee olemaan merkittävä rooli asiakkaiden ilmastoystävällisen lämmityksen varmistamisessa tavoiteltaessa hiilineutraalia tulevaisuutta. Yhteistyö on hyvä avaus kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta, kertoo Sähkölaitoksen Yritysasiakkuudet-yksikön päällikkö Pekka Leinonen.

Tampereen Sähkölaitos -konserni teki energiakäänteen vuodesta 2010 alkaen kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Merkittävillä investoinneilla saatiin aikaan tuotantorakenteen ja energialähteiden mullistus, joilla konsernin hiilidioksidipäästöjä pienennetään peräti 95 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä. Viimeisen 10 vuoden aikana tuotannon CO2-päästöt ovat vähentyneet jo lähes 30 %. Sähkölaitoksella on tavoitteena vuonna 2030 tuottaa 90 % kaukolämmöstä uusiutuvilla energialähteillä (kuva).

– Uusiutuvilla tuotettava kaukolämpö on osa pienen hiilijalanjäljen Lamminrahkaa, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen. Asukkaat ja yritykset saavat lisäksi mm. valmiit bussiyhteydet, ratikkavarauksen, nopeat pyöräkaistat ja liityntäparkit, tehokkaan autopysäköinnin, keskitetyn jätehuollon ja aurinkopaneelivaraukset katoille. Viheralueet jätetään metsäisiksi hiiltä sitomaan.

Taustatietoja

Kangasalan Lämpö Oy

 • Kangasalan kaupungin alueella toimiva kaukolämpö- ja maakaasupalveluja tarjoava lämpöyhtiö.
 • Liikevaihto noin 9 M€
 • Henkilöstöä noin 4
 • Lämmön myynti noin 85 GWh
 • Maakaasun myynti noin 45 GWh

Tampereen Sähkölaitos Oy

 • Tuottaa energiaratkaisuja valtakunnallisesti, lämpöä pääosin Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan kuntien alueilla.
 • Liikevaihto noin 350 M€
 • Henkilöstöä noin 370
 • Lämmön tuotanto noin 2 300 GWh

Ojala-Lamminrahka

 • Tampereen ja Kangasalan yhteishanke
 • Yksi Tampereen seudun merkittävimmistä aluekehityshankkeista.
 • 13 000 asukasta ja 1 000 työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä
 • Yhtiömuotoisten tonttien haku käynnissä Lamminrahkassa, kadunrakentaminen alkaa keväällä. Omakotitalotonttien haku on vuonna 2021.
 • Tontinluovutus vuonna 2022 ja ensimmäiset asukkaat ja yritykset vuonna 2023.

Tukimateriaali

Kartta: Ojala-Lamminrahkan_ja_Lemetyn_kaukolämpö_kartta

Kaavio: Tampereen Sähkölaitos_uusiutuvat energialähteet kaavio

Lisätietoja:

Kangasalan Lämpö Oy
toimitusjohtaja Pekka Lehtonen
pekka.lehtonen@kangasalanlampo.fi
puh. 040 731 0041

Tampereen Sähkölaitos Oy
Yritysasiakkuudet-yksikön päällikkö Pekka Leinonen
pekka.leinonen@sahkolaitos.fi
puh. 040 637 6683

Kangasalan kaupunki 
Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen
sanna.karppinen@kangasala.fi
puh. 040 133 6329