LAPSEN OIKEUS KOKOAIKAISEEN VARHAISKASVATUKSEEN 1.8.2020 ALKAEN

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Muutoksella vahvistetaan lasten yhdenvertaisuutta perheen tilanteesta riippumatta. Nyt tehdyn lakimuutoksen myötä kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen…