Pyöräliikennettä linja-autopysäkeille kehitetään


Kangasalan asukkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan pyöräliitynnän kehittämiseen asukaskyselyn kautta.

Kyselyssä asukkaat voivat merkitä kartalle kehittämistä vaativia linja-autopysäkkejä, niille johtavia reittejä ja esittämään merkitsemiinsä kohteisiin liittyviä kehittämistarpeita.

Kysely on avoinna 28.9.-11.10.2020 välisenä aikana ja se löytyy osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/9370/  
sekä Osallistu ja vaikuta-sivuilta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta kangasalalaisilta riippumatta siitä, kuinka usein joukkoliikennettä käyttää.

Kangasalla linja-autoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet kovassa kasvussa viime vuosina. Kaupungin nauhataajama Huutijärveltä Vatialaan, eli Kangasalantien ympäristö, on otollista maaperää kilpailukykyiselle joukkoliikenteelle. Myös nauhataajaman ulkopuolella sijaitsee monille tärkeitä linja-autopysäkkejä, esimerkiksi Sahalahden, Kuhmalahden, Ruutanan ja Suinulan alueilla. Näillä alueilla on tyypillistä, että linja-autopysäkki sijaitsee hieman etäämmällä matkan lähtö- tai määräpaikasta, jolloin polkupyörä on kätevä kulkuväline matkan ensimmäisten tai viimeisten kilometrien taittamiseen.

Kangasalan kaupungilla on parhaillaan käynnissä hanke, jossa kehitetään Kangasalan nauhataajaman ulkopuolella sijaitsevien linja-autopysäkkien pyöräliityntämahdollisuuksia. Työssä tunnistetaan keskeiset linja-autopysäkit ja kuljetusoppilaiden koontipysäkit, selvitetään pysäkkien nykyiset olosuhteet ja määritetään pysäkeille pyöräliityntää tukevia toimenpide-ehdotuksia. Pysäkkien pyöräliityntää voidaan kehittää esimerkiksi pyöräpysäköintiä ja pyöräilyreittejä parantamalla. Hanke on käynnistynyt keväällä ja sen on määrä päättyä vuoden loppuun mennessä. Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Samanaikaisesti koulujen kuljetusoppilaille järjestetään oma kysely, jonka tuloksia hyödynnetään kuljetusoppilaiden keskeisten koontipysäkkien ja niiden kehittämistarpeiden tunnistamiseen.

Lisätiedot:
Liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen, jutta-leea.ylonen@kangasala.fi, Puh. 040 133 6764

Projektipäällikkö Laura Mansikkamäki, laura.mansikkamaki@sitowise.com, puh. 050 537 7424