Avin yleisö- ja asiakastiloja koskeva määräys 20.2.2022 alkaen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistu-vien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat: 1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun 2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana 3) tilat, joita käytetään asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta liikunta- tai urheilutoimintaan taikka huvi- tai virkistystoimintaan (esim. liikuntahallit, kuntosalit, yleiset saunat, ryhmäharrastustilat).

Avin määräyksen mukaan toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Uusi määräys on huomioitu kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämässä toiminnassa. Liikuntaryhmien osallistujamääriä on supistettu vastaamaan tilan kokoa, kirjastossa ja nuorisotiloissa asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa. Myös yleisötilaisuuksien asiakasmääriä sisä- ja ulkotiloissa rajoitetaan tarvittaessa, jotta tilaisuudet voidaan toteuttaa terveysturvallisesti. Asiakasmäärät huomioidaan myös muussa harrastustoiminnassa.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa 20.2.-28.2.2022.

Lisätiedot: Vapaa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen, p. 044 481 3041

Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)
Kangasalan kaupungin ohjeet koronavirustilanteessa
Kangasalan kaupungin koronavirustiedotteet