Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat rajoitukset jatkuvat 31.8. asti

Hallitus on 6.5.2020 antanut periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Päätöksen mukaan kokoontumisrajoituksia on edelleen tarpeen asettaa, vaikkakin maaliskuussa asetettuja rajoituksia lievennetään hallituksen linjauksen mukaisesti asteittain. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 16.6.2020 antamassaan päätöksessä pitänyt aiemmin 19.5.2020 annetussa päätöksessä asetetut rajoitukset…

Ohjeistus hoivakodeissa vierailuun

Ohje päivitetty 16.6.2020 Hoivakodeissa asuvat ovat iäkkäitä ja näin ollen herkkiä infektioille. Sen vuoksi on edelleen tärkeää toimia yhdessä estääksemme koronaviruksen leviämisen hoivakoteihimme. Toimintaohje hoivakodeissa vierailut, tulostettava versio Läheisten vierailut hoivayksiköissä toteutetaan pääsääntöisesti ulkona, asukashuoneissa tai erillisessä tapaamistilassa suojattuna ja…

Kangasalan kaupunki jatkaa koronarajoitusten purkamista hallituksen linjauksen mukaisesti

Hallitus on 6.5.2020 antanut periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Päätöksen mukaan kokoontumisrajoituksia on edelleen tarpeen asettaa, vaikkakin maaliskuussa asetettuja rajoituksia lievennetään hallituksen linjauksen mukaisesti asteittain. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tartuntatautilakiin nojaavilla päätöksillään kieltänyt toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa…