Ysitien seuraava perusparannus Väyläviraston kiireellisimpien hankkeiden joukossa


Väylävirasto on julkaissut tänään valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2022–2029. Ohjelman tärkeimpien hankkeiden koriin sisältyy valtatie 9:n nelikaistaistus välillä Alasjärvi−Käpykangas.

Valtatie 9:n välin Tampere−Kangasala−Orivesi perusparannuksen ensimmäinen vaihe, Alasjärvi−Käpykangas, on nostettu Väylän investointiohjelman kiireellisimpien hankkeiden 1A-koriin yhtenä neljästä tärkeimmästä pääväylien kehittämishankkeista.

Kyseessä on 13 kilometrin mittainen yhteys, jonka rakennuskustannusennuste on Väyläviraston mukaan noin 95 miljoonaa euroa. Yhteysvälin tiesuunnitelma on valmis.

Yhteysväli on Suomen vilkkain kaksikaistatie Tampereen päässä ja kyseisellä välillä on valtakunnallisesti eniten turvallisuuspuutteita sekä poikkeuksellisen suuri raskaan liikenteen osuus. Tiellä liikkuu noin 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kyseessä on Pirkanmaan maakuntaliiton edunvalvonnan tärkein tiehanke. Edunvalvontaa ovat aktiivisesti tehneet muun muassa Kangasalan, Oriveden ja Tampereen kaupungit, koko Tampereen kaupunkiseutu sekä Tampereen kauppakamari.

− Valtatie 9 on erittäin tärkeä elinkeinoelämän kuljetuksille, lisäksi tiellä korostuu työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikenne. Heikko liikenneturvallisuus on saatava nopeasti kuntoon ja hanke toteutukseen. Hanke on kannattava sekä taloudellisesti että inhimillisesti, arvioi Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

− Nyt kun hankkeen tärkeys ja kiireellisyys on tunnistettu Väyläviraston perusteellisessa selvityksessä, olisi tärkeää, että hanke saa rahoituksen mahdollisimman nopeasti, toteaa Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto.

Kyseessä on ensimmäinen Liikenne 12 -suunnitelman mukainen investointiohjelma, jota hyödynnetään mm. valtion talousarvioesitysten valmistelussa. Väyläverkon isojen kehittämishankkeiden toteutuksesta päättää eduskunta.

Lisätiedot

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 4015790