Opetuksen palveluvalikko

« Takaisin

  « Takaisin

   « Takaisin

    « Takaisin

     « Takaisin

      « Takaisin

       « Takaisin

        Wilma

        Koulut

        Ajankohtaista

         

        PERUSOPETUKSEEN, ESIOPETUKSEEN JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2014-2015 
         
        Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2014 aloittavat koulunsa vuonna 2007 syntyneet lapset.
         
        Koulunsa syksyllä 2014 aloittavien oppilaiden sähköinen ilmoittautuminen on ollut avoinna 21.1.-7.2.2014. Tämän jälkeen ilmoittautuvat oppilaat ottavat suoraan yhteyttä lähikouluun. Kangasalalaisille koulutulokkaille on lähetetty ilmoittautumisohjeet koteihin sähköpostilla tai kirjeellä. 
         
        Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto sivistystoimenjohtajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, puh. 040 133 6593.

         

         

        KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN KANGASALLA LUKUVUONNA 2014-2015
         
        Kangasalan 1. ja 2. luokkalaisten lukuvuoden 2014 - 2015 paikat iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä lomakkeella 21.1.-7.2.2014. Ohjeet on lähetetty koteihin.
         
        Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00-16.30. Iltapäivätoiminnan maksu on 90 €/kk tai 60 €. Jos lapsi osallistuu toimintaan 4-5 kertaa viikossa kello 12.00-16.30 maksu on 90 euroa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 1-3 kertaa viikossa kello 12.00-16.30 päivässä tai joka päivä enintään 3 tuntia maksu on 60 euroa. Maksuihin voi tulla muutoksia.  Maksut perii iltapäivätoiminnan järjestäjä. Maksu puolittuu, jos lapsi sairauden vuoksi ei pääse osallistumaan kuin enintään 10 krt/kk. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi muusta syystä ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen kerhoaikojen muutoksista kerho-ohjaajalle. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioonottaen. Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka voi tulostaa kunnan Internet-sivuilta ja siitä päättää sivistyskeskuksen hallintopäällikkö.

         

         

        ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
         
        Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2014–2015 vuonna 2008 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2009 syntyneille lapsille Kangasalan kunnan kouluissa ja päiväkodeissa.
         
        Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 21.1.-7.2.2014 sähköisenä Kangasalan kunnan kotisivuilla www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/esiopetus/
                                               
        - esiopetukseen tulee myös ilmoittaa Kangasalan kunnan ilmoittautumismenettelyn kautta yksityisissä päiväkodeissa tai kouluissa esiopetuksensa 2014 syksyllä aloittavat lapset.
         
        Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tulostaa kunnan kotisivuilta yllä olevasta osoitteesta. Lomakkeita otetaan vastaan 7.2.2013 klo 8.00–10.00 keskuspäiväkodeissa sekä Sariolan, Kirkkoharjun ja Vatialan kouluissa.
         
        Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös kunnallisen päivähoidon tarvetta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
         
        Mikäli esiopetusryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä. Lisätietoja saa kunnan kotisivuilta yllä olevasta osoitteesta. Perheille ilmoitetaan esiopetuspaikasta 30.4.2014 mennessä.
         

        Toponetti-palvelu

        Toponetti on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntien oppilaanohjauksen sivusto. Sivustolta saat tietoa, neuvoja, ohjeita työelämään tutustumiseen liittyen, jatko-opintojen suunnittelussa ja oppimisen taitojen kehittämisessä.

        Sivistyskeskus

        Virastotalo
        Kuohunharjuntie 9
        puh. 03 5655 3000,  faksi 03 5655 3050
         

        Sivistyskeskuksen johtaja
        Sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski
        puh. 050 550 9084

        Hallintopäällikkö Marita Kakriainen
        puh. 050 598 3255

        Opetuskoordinaattori Marja Mattila
        puh. 050 315 2853

        Hallintosihteeri Noorit Tiitola
        puh. 040 133 6702

        Toimistosihteeri Marjut Poranen
        puh. 040 133 6618

        Toimistosihteeri Satu Rajala
        puh. 050 373 8649

        Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi