Opetuksen palveluvalikko

« Takaisin

  « Takaisin

   « Takaisin

    « Takaisin

     « Takaisin

      « Takaisin

       « Takaisin

        Wilma

        Koulut

         

        Tursolan koulun iltapäiväkerholaiset 2015: Kaunis kotiseutuni

        Löydätkö työstä nämä  tutut maamerkit:
        - vaakuna
        - kirjasto
        - kunnantalo
        - Kangasala-talo
        - Lepokoti
        - Liuksialan kartano
        - Kirkkoharjun näkötorni
        - leipomo Paakari
        - Kimmo Pyykön "Dialogi"-veistos
        - Vehoniemen näkötorni
        - museoautoja
        - kotiseutumuseo + graniittikivi
        - Pirtti
        - Kangasalan kirkko, verikivi
        - uimahalli
        - urkutehdas
        - Kangasalan kolme Kaarinaa
         

         

        PERUSOPETUKSEEN, ESIOPETUKSEEN JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2015-2016 
         
        Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2015 aloittavat koulunsa vuonna 2008 syntyneet lapset.
         
        Koulunsa syksyllä 2015 aloittavien oppilaiden sähköinen ilmoittautuminen oli avoinna 8.1.-23.1.2015. Tämän jälkeen ilmoittautuvat oppilaat ottavat suoraan yhteyttä lähikouluun. 
         
        Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto sivistystoimenjohtajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, puh. 040 133 6593.

         

        PDF-tiedosto OPPILAAKSIOTTOALUEET  (1.5 MB)
        Kartassa näkyvät Kangasalan koulujen oppilaaksiottoalueet ja niiden välialueet (esim. Tu-Ki tarkoittaa Tursolan ja Kirkkoharjun koulujen välialuetta). Oppilaaksioton välialueilla asuvat oppilaat ohjataan siihen kouluun, jossa oppilasryhmät muodostuvat opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Lisätietoja asiassa antavat ao. koulujen rehtorit.

         

        KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN KANGASALLA LUKUVUONNA 2015-2016
         
        Kangasalan 1. ja 2. luokkalaisten lukuvuoden 2015 - 2016 sähköinen hakulomake iltapäivätoimintaan oli avoinna 8.1.-23.1.2015. Tämän jälkeen voi hakea paperisella iltapäivätoiminnan hakulomakkeella, jonka voi tulostaa koululaisten iltapäivätoiminnan sivuilta. Mikäli hakemuksenne tulee hakuajan jälkeen, emme voi taata kerhopaikkaa. Lisätiedustelut: Iltapäivätoiminnan koordinaattori Marjaana Rosenqvist-Valaja puh. 0505509746 tai marjaana.rosenqvist-valaja@kangasala.fi.  Kerhoon ilmoittautuneille lähetetään toukokuun loppuun mennessä kirje, jossa kerrotaan kerhopaikan saamisesta, toiminnan järjestäjästä sekä iltapäivätoiminnan paikasta.
        (Iltapäivätoiminnan sivuille)
         
        Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00-16.30. Iltapäivätoiminnan maksu on 90 €/kk tai 60 €. Jos lapsi osallistuu toimintaan 4-5 kertaa viikossa kello 12.00-16.30 maksu on 90 euroa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 1-3 kertaa viikossa kello 12.00-16.30 päivässä tai joka päivä enintään 3 tuntia maksu on 60 euroa. Maksuihin voi tulla muutoksia.  Maksut perii iltapäivätoiminnan järjestäjä. Maksu puolittuu, jos lapsi sairauden vuoksi ei pääse osallistumaan kuin enintään 10 krt/kk. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi muusta syystä ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen kerhoaikojen muutoksista kerho-ohjaajalle. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioonottaen. Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka voi tulostaa kunnan Internet-sivuilta ja siitä päättää sivistyskeskuksen hallintopäällikkö.

         

         

        ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
         
        Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2015–2016 vuonna 2009 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2010 syntyneille lapsille Kangasalan kunnan kouluissa ja päiväkodeissa.
         
        Perusopetuslain muutoksen myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
         
        Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 8.-23.1.2015 sähköisenä Kangasalan kunnan kotisivuilla www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/esiopetus/
         
        Esiopetukseen tulee myös ilmoittaa Kangasalan kunnan ilmoittautumismenettelyn kautta yksityisissä päiväkodeissa tai kouluissa esiopetuksensa 2015 syksyllä aloittavat lapset.
         
        Ilmoittautumisen voi käydä tekemässä myös 22.1.2015 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palveluohjaajien luona Pikkolan ja Suoraman päiväkodilla  sekä Sariolan, Kirkkoharjun ja Vatialan kouluissa.
         
        Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös kunnallisen päivähoidon tarvetta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
         
        Mikäli esiopetusryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä. Lisätietoja saa kunnan kotisivuilta yllä olevasta osoitteesta. Päätökset lapsen esiopetuspaikasta postitetaan 27.2.2015.
        .
         

        Toponetti-palvelu

        Toponetti on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntien oppilaanohjauksen sivusto. Sivustolta saat tietoa, neuvoja, ohjeita työelämään tutustumiseen liittyen, jatko-opintojen suunnittelussa ja oppimisen taitojen kehittämisessä.

        Sivistyskeskus

        Virastotalo
        Kuohunharjuntie 9
        puh. 03 5655 3000,  faksi 03 5655 3050
         

        Sivistyskeskuksen johtaja
        Sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski
        puh. 050 550 9084

        Hallintopäällikkö Marita Kakriainen
        puh. 050 598 3255

        Opetuskoordinaattori Marja Mattila
        puh. 050 315 2853

        Hallintosihteeri Noorit Tiitola
        puh. 040 133 6702

        Toimistosihteeri Marjut Poranen
        puh. 040 133 6618

        Toimistosihteeri Satu Rajala
        puh. 050 373 8649

        Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi