Kangasalan varhaiskasvatuksen huoltajien antama palaute toimintavuodelta 2021 2022

Kangasalan varhaiskasvatuksessa toteutettiin keväällä 2022 palautekysely varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajille. Kysely kohdistettiin myös yksityiseen varhaiskasvatukseen. Kysely avulla saimme arvokasta palautetta toiminnastamme toimintakaudelta 2020-2021. Kiitos kaikille vastaajille! Huoltajat antoivat positiivista palautetta pedagogisesta toiminnasta ja oppimisympäristöistä. Lapsella on mahdollisuus leikkiä ja…

Juhlakonsertti viisi vuotta täyttäville lapsille 11.5.2022

Kangasalan varhaiskasvatus kutsuu kaikki tänä vuonna viisi vuotta täyttävät kangasalalaiset lapset juhlakonserttiin Kangasala-taloon keskiviikkona 11.5.2022. Tamperelainen puhallinorkesteri Mansetti esittää lapsille valloittavan musiikkisadun Bremenin soittoniekat. Konserttiin on kutsuttu kaikki Kangasalla kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat tänä vuonna viisi vuotta täyttävät lapset.…

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kangasalla

Kangasala on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu perustuu kokeilulakiin (1046/2020). Kunnat on valikoitu mukaan satunnaisotannalla, ja maaliskuussa valitaan ministeriön tutkijaryhmän toimesta kokeilutoimipaikat Kangasalla. Kokeilu koskee lapsia, jotka ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.  Osa kokeiluun osallistuvista…