Saarenmaan kaavaluonnokset kommentoitavana

Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaluonnokset ovat valmistuneet. Kaksi erilaista karttavaihtoehtoa toimivat pohjana keskustelulle ja kommenteille, seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus. Uusi laaja yrityskeskittymä rakennetaan Tampereen Ruskon jatkeeksi ja kakkoskehälle esitetään erilaisia linjauksia. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu uusia asuinalueita ja virkistysverkostot on huomioitu. Seudullisesti merkittävä hanke…

Kangasalan vuoden 2018 rakennushanke

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan työryhmä on valinnut vuoden 2018 rakennushankkeen. Valittu kohde on omakotitalo Pikonkankaalla. Valinnan perusteluina ovat poikkeuksellisen huolellinen maastoon ja rakennettuun ympäristöön sovittaminen.   Vuoden rakennushanke              Omakotitalo Lehtinen Rakennuttaja                                   Lisa Lehtinen Suunnittelija                                     Antti Nyman, arkkitehti…

Muutos kirjaston maksuihin 1.2.2019 alkaen

Kirjaston maksuihin tulee 2.1.2019 alkaen muutoksia: Myöhästymismaksujen maksukertymän raja nousee 9 euroon/nide (aiemmin 5 euroa/nide). Lainauskiellon raja laskee 15 euroon (aiemmin 20 euroa). Muut kirjaston maksut pysyvät entisellään. Muutoksella yhtenäistetään palvelumaksuja muiden PIKI-kirjastojen kanssa. Kirjastomaksuja voi maksaa myös PIKI-verkkokirjastossa.  …

Muutoksia Työllisyyspalveluissa – Kuntakokeilu päättyy

Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu päättyy 31.12.2018 ja asiakkaat siirtyvät kunnilta TE-toimiston asiakkaiksi 1.1.2019. Muutoksen piiriin kuuluvat asiakkaat siirretään automaattisesti kunnilta TE-toimistoon asiakastietojärjestelmässä eikä siirrosta aiheudu toimenpiteitä asiakkaalle. Asiakassiirron alkuvaiheessa asiakaspalvelussamme saattaa esiintyä ruuhkaa.

Lamminrahkan puustoa valmennetaan

Kangasalan Lamminrahkan eteläosassa valmennetaan olemassa olevia puita tulevaa rakentamista varten. Uuden kaupunginosan viheralueiksi jäävien alueiden puustoa vahvistetaan tulevilta korttelialueilta puhaltavia tuulia vastaan ja taimikoita kehitetään viihtyisiksi puistoiksi. Pääosin toimenpiteillä harvennetaan puustoa, pääkatujen linjauksista kaadetaan puut kokonaan. Toimenpiteillä turvataan myös liito-oravien…