Fiksusti kouluun myös talvella


Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ja Liuksialan koululaiset tutustuivat talviseen koulumatkaan yhdessä pyöräillen.


Kuva: Fiksusti kouluun -hanke, Joonas Niemi

Kangasala on mukana Liikkuvan koulun ja Sitran Fiksusti kouluun- hankkeessa, jossa pyritään lisäämään koululaisten fiksua liikkumista koulumatkoilla.

Keväällä ja syksyllä suomalaisten oppilaiden aktiivinen koulumatkakulkeminen on hyvin korkealla tasolla. Talviolosuhteissa aktiiviset kulkutapaosuudet laskevat merkittävästi. Kangasalan Fiksusti kouluun -hankkeessa kiinnitetään huomioita myös talviliikkumiseen.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ja kaavoitusarkkitehti, pyöräilyasiamies Markku Lahtinen pyöräilivät yhdessä Liuksialan koulun 4.- ja 5.-luokan oppilaiden kanssa talvista koulumatkaa Liuksialan koululle 22.1. Matkalla tutustuttiin väylien talvikunnossapitoon, koulun pihojen olosuhteisiin sekä muihin koulumatkoihin vaikuttaviin tekijöihin.

– Kestävä liikkuminen on Kangasalan kaupungille tärkeä strateginen tavoite. Haluamme edistää arkiliikuntaa ja kannustaa koululaisia liikkumaan koulumatkat mahdollisimman paljon kävellen tai pyörällä, kaupunginhohtaja Oskari Auvinen sanoo.

Videoita pyöräilystä
Kuvaaja: Fiksusti kouluun -hanke, Joonas Niemi

Kangasalan Liuksialan koulun 4.- ja 5.-luokan poikien haastattelu

Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen haastattelu

Lisätietoja

https://www.kangasala.fi/ajankohtaista/fiksusti-kouluun-voittajat-kuopio-ja-kangasala-tarttuvat-koulumatkaliikkumisen-haasteisiin/

https://liikkuvakoulu.fi/fiksustikouluun

www.liikkuvakoulu.fi


Kuva: Fiksusti kouluun -hanke, Joonas Niemi