Fiksusti kouluun -voittajat Kuopio ja Kangasala tarttuvat koulumatkaliikkumisen haasteisiin


Fiksusti kouluun -haastekilpailun voittajiksi on valittu Kuopio ja Kangasala. Liikkuva koulu -ohjelma ja Sitra haastoivat huhtikuussa kaikki Suomen kunnat lisäämään fiksua liikkumista koulumatkoilla ja koulupäivän aikana. Ratkaisuja fiksun liikkumisen esteisiin ja 60 000 euron kehittämisavustusta haki yhteensä 18 kuntaa eri puolilta Suomea.

Fiksusti kouluun -haastekilpailuun tuli useita hyviä ideoita fiksun koulumatkaliikkumisen kehittämiseen. Kuntien hakemuksissa toistuivat samat esteet kuten puutteelliset väylät ja kunnossapito, vanhempien ja oppilaiden asenteet, pitkät etäisyydet sekä koulumatkojen turvattomuus. Ratkaisuja oli haettu muun muassa saattoliikenteen kehittämisestä, turvallisuuskartoituksista ja talvikunnossapidosta.

– Voittajiksi valittujen Kuopion ja Kangasalan hakemuksissa esitetyillä ratkaisuilla tartutaan koulumatkaliikkumisen haasteisiin annetun aikataulun ja resurssien puitteissa, ja ratkaisut ovat monistettavissa muihinkin kuntiin. Valinnassa painotettiin myös hiilijalanjäljen pienentämistä ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toivomme, että haastekilpailuun osallistuneita hyviä kehitysideoita pystytään hyödyntämään myös muissa kunnissa, sanoo asiantuntija Lotta Toivonen Sitrasta.

Molemmat voittajat saavat hakemansa verran avustusta eli Kuopio 33 000 euroa ja Kangasala 25 000 euroa.

Oppilaiden liikenneraati kehittämään Kuopion koulumatkojen turvallisuutta

Kuopiossa päätavoitteena on autoilla tehtävän saattoliikenteen vähentäminen kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä edistämällä. Suunnitelmat kytkeytyvät vahvasti kaupungin strategiaan, jossa yksi päätavoitteista on olla resurssiviisas ja viisaan liikkumisen kaupunki.

Oppilaat ovat Kuopion toimenpiteissä keskeisessä roolissa. Oppilaista tehdään kuudessa koulussa liikennemestareita, jotka kuvaavat koulumatkojaan sekä pyörällä että kävellen. Ratkaisuja oppilaiden havaitsemiin haasteisiin haetaan yhdessä opettajien, vanhempien ja liikennesuunnittelijoiden kanssa. Lisäksi kouluilla järjestetään kampanjapäiviä, joissa muun muassa huolletaan pyöriä ja harjoitellaan pyöräilytaitoja.

– Hakemuksen tekemisessä oli mukana iso porukka koulujen, kunnan ja järjestöjen edustajia. Moni idea, kuten pyörien ja kypäröiden hyödyntäminen koulumatkojen kuvaamiseen, tuli kouluilta itseltään, liikunnanohjaaja Laura Korhonen iloitsee.

– Tavoitteenamme on vaikuttaa vanhempiin, liikkumisen olosuhteisiin ja oppilaiden käyttäytymiseen. Toimintojen pitää olla linjassa ja kaikilla sama tahtotila ja tavoite, jos halutaan onnistua, hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen muistuttaa.

Suunnitelmaan ovat sitoutuneet kaupungin eri hallintokuntien lisäksi kolmannen sektorin toimijat, kuten Liikenneturva, Kuopion Pyöräilyseura ry ja Vanhempainyhdistykset. Lisäksi kaikilla kuudella mukana olevalla koululla on oma yhteyshenkilö.

Kangasalla viedään oppitunnit luontoon

Kangasalan kaupungin keskeisimmät toimenpiteet liittyvät polkupyörien hyödyntämiseen opetuksessa sekä koulumatkaliikkumisen lisäämiseen. Kouluille hankitaan yhteiskäyttöpyöriä, jotka mahdollistavat taajama-alueilla sijaitsevien koulujen oppilaiden siirtymisen esimerkiksi liikuntapaikoille, luontokohteisiin ja koulun eri toimipaikkojen välillä. Kouluille rakennetaan myös lisää pyörätelineitä ja -katoksia sekä muutetaan autopaikkajärjestelyjä vuosina 2019–2022.

– Olemme tehneet 20 vuotta työtä sen eteen, että kouluun tultaisiin omin jaloin. Nyt tavoitteena on, että pyöräily lisääntyisi myös koulupäivän aikana. Myös uusi opetussuunnitelma kannustaa siihen, että lähdetään koulun ulkopuolelle. Koulupyörät mahdollistavat osallistumisen kaikille oppilaille, toteaa Kangasalan kaavoitusarkkitehti ja pyöräilyasiamies Markku Lahtinen.

Tavoitteena on myös lisätä koululaisten käytännön valmiuksia ottamalla pyörien huolto valinnaiseksi oppianeeksi. Kouluille hankitaan tarvittavat huoltovälineet, ja opetuksen yhteydessä huolletaan sekä oppilaiden omia että yhteiskäyttöpyöriä.

Fiksusti kouluun on LIKES-tutkimuskeskuksen hallinnoima haastekilpailu, jota toteutetaan yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kilpailun rahoituksesta vastaa Sitra.

Lisätietoja:
https://www.liikkuvakoulu.fi/fiksustikouluun

Fiksusti kouluun -kilpailu
projektipäällikkö Joonas Niemi
joonas.niemi@likes.fi
020 7629 532

asiantuntija Lotta Toivonen
Resurssiviisas kansalainen, Sitra
lotta.toivonen@sitra.fi
0294 618 414

Kuopion kaupunki
Laura Korhonen, lasten ja nuorten vastuualueliikunnanohjaaja
laura.maria.korhonen@kuopio.fi
044 7181 303

Kangasalan kunta
Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, pyöräilyasiamies
markku.lahtinen@kangasala.fi
050 5969 124