Keskustan Urheilutie

Tonttihaku 18.1.-8.2.2023 klo 15.00 saakka.

Kangasalan kaupunki luovuttaa keskustan Urheilutien kaava-alueelta haettavaksi yhteensä 18 kaupunkipientalotonttia, joista 12 luovutetaan yksityisille rakentajille (korttelit 114d ja 114f) helmikuun 2023 aikana ja loput kuusi (kortteli 114e) yhtiömuotoiseen rakentamiseen myöhemmin.

Yksityisille rakentajille tarkoitettujen tonttien hakuaika alkaa tammikuussa 2023. Tonttien saajat arvotaan saapuneiden hakemusten joukosta helmikuussa ja tontit ovat rakennettavissa heti.

Hakuaikana tontit (12 kpl, korttelit 114d ja 114f) on suunnattu yksityishenkilöille. Hakuajan jälkeen mahdollisesti vapautuvat tontit tulevat jatkuvaan hakuun ja tällöin niitä voivat hakea myös rakennusliikkeet.

Niilo Hakolan raitin kaupunkipientalotontit sijaitsevat monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden läheisyydessä lähes Kangasalan keskustan ytimessä. Esimerkiksi Kangasala-talo ja Vesaniemen uimaranta ovat kävelyetäisyydellä. Rauhallisuutta alueeseen tuo metsäinen harju, jonka kupeessa kortteli sijaitsee. Keskustan kaupunkipientalojen väripalettiin kuuluvat valkoinen ja kevyesti sävytetyt vaaleat värit.

 

Niilo Hakolan raitilla tonttien rakennusoikeudet ovat 160–252 kem2 ja tonttien pinta-alat n. 200-315m2. Kerrosluku on II.

Tontit 114d/2, 114f/5, 114f/6 ja 114f/7 on mahdollista ostaa heti tai kolmen vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.

Loput tontit vuokrataan. Vuokra-aika on 50 vuotta. Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin pääoma-arvosta.

Asemakaava

Rakentamistapaohje 16.9.2021

Hakulomake (suomi.fi, vaatii vahvan tunnistautumisen. Tonttihakemuksen voi myös täyttää ja tulostaa ilman vahvaa tunnistautumista)

Hakuaika 18.1.-8.2.2023 klo 15.00 saakka. Vain hakuaikana tulleet hakemukset huomioidaan.

 

Tonttien osoitteet varmistuvat rakennusluvassa.

Kortteli Tontti Osoite Pinta-ala m2 Rak. oik.
k-m2
Vuokra €/v Osto
hinta €
114d 1 Niilo Hakolan raitti 21 315 252 4788
2 Niilo Hakolan raitti 19 315 252 4788 95 760
3 Niilo Hakolan raitti 17 315 252 4788
4 Niilo Hakolan raitti 15 315 252 4788
5 Niilo Hakolan raitti 13 290 232 4408
114f 1 Niilo Hakolan raitti 2 280 224 4256
2 Niilo Hakolan raitti 4 287 230 4362
3 Niilo Hakolan raitti 6 289 231 4393
4 Niilo Hakolan raitti 8 265 212 4028
5 Niilo Hakolan raitti 10 294 235 4469 94 080
6 Niilo Hakolan raitti 12 295 236 4484 94 400
7 Niilo Hakolan raitti 14 295 236 4484 94 400

 

Tonttien vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuosivuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.

Tontit luovutetaan arpomalla viimeisimmän maapoliittisen ohjelman ja tonttien luovutusohjeiden mukaisesti.

Tontin varaamisesta peritään 500 euron varausmaksu, jota ei hyvitetä tontin hinnasta tai palauteta varauksen peruuntuessa. Tontin varausaika on 6 kuukautta.

Tontteja ei varata tai luovuteta Kangasalan kaupungilta/kunnalta kymmenen viime vuoden kuluessa asemakaavatontin saaneille. Ehto ei koske jatkuvasta hausta saatuja tontteja. Hakijana tulee olla yksi tai useampi yksityishenkilö, ei rakennusliike tai muu yhteisö.

Tontti varataan / vuokrataan vain sitä hakeneille: tontin vuokraaja ei voi vaihtua eikä uutta vuokraajaa voi tulla hakeneiden lisäksi.

Kangasalan Vesi -liikelaitos perii taksojensa mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liityttäessä.