Kangasalan keskustan kaupunkipientalotontit tulevat haettavaksi tammikuussa


Kangasalan kaupunki luovuttaa keskustan Urheilutien kaava-alueelta haettavaksi yhteensä 18 kaupunkipientalotonttia, joista 12 luovutetaan yksityisille rakentajille helmikuun 2023 aikana ja loput kuusi yhtiömuotoiseen rakentamiseen myöhemmin.

Keskustan rauhassa

– Urheilutien kaava-alue, jota laajat puistoalueet reunustavat etelässä ja idässä, tulee uudisrakentamisen myötä täydentämään mukavasti olemassa olevaa asutusta alueella. Alue on mitä mainioin asutukselle ja se tulee tarjoamaan uuden vaihtoehdon keskusta-asumiselle sekä kaupungin strategian mukaisesti tiivistämään keskustaa ja lisäämään isojen asuntojen määrää siellä, sanoo vs. tontti-insinööri Lilli Hervamaa.

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat suosittu Vesaniemen uimaranta, keskustan kulttuuri-, ravintola- ja kaupalliset palvelut sekä Kuohunharjun huikeat virkistysmahdollisuudet.

– Urheilutien linjausta on muutettu asemakaavalla suoremmaksi ja varattu riittävät tilat Kunnantien ja Vesaniementien välisen kevyenliikenteenreitin kehittämiseen. Asemakaavamuutoksella osoitettu kaupunkipientalojen alue sijoittuu Urheilutien itäpuolelle ja liittyy uuteen Urheilutiehen pihakaduin, kertoo kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi.

Tontteja myös ostettavaksi

Luovutettavien tonttien rakennusoikeudet vaihtelevat 160–252 kerrosalaneliömetrin välillä. Yksityisille rakentajille tarkoitettujen tonttien hakuaika alkaa tammikuussa 2023. Tonttien saajat arvotaan saapuneiden hakemusten joukosta helmikuussa ja tontit ovat rakennettavissa heti. Neljä tonttia myydään suoraan tai luovutetaan osto-oikeudella ja loput tonteista vuokrataan pitkällä vuokrasopimuksella.

Havainnekuva: ensimmäisenä hakuun tulevat kortteleiden 114d ja 114f tontit. Karttaan on merkitty punaisella vuokrattavat ja keltaisella vuokrattavat/myytävät tontit.

Lisätiedot:

Kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
p. 040133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

Vs. tontti-insinööri Lilli Hervamaa
p. 040 133 6371, lilli.hervamaa1(at)kangasala.fi

Urheilutien kaava-alueen tonttisivu: Keskustan Urheilutie – Kangasala