Vatialan kaupunkipientalotontit haluttuja: kaikki 31 haussa ollutta tonttia jaettiin


Havainnekuva toisiinsa kytketyistä kaupunkipientaloista

Havainnekuva kytkettyjen kaupunkipientalojen rakentamistavasta leveällä tontilla.

Kangasalan kaupunki järjesti Vatialaan rakentuvan kaupunkipientaloalueen tonttihaun 16.11.2020 – 4.1.2021. Uudenlaiseen kytkettyyn kaupunkipientaloasumiseen tarkoitettu tontit herättivät laajaa kiinnostusta ja hakulomakkeita saatiin 63 kappaletta.

Tonttien arvonta suoritettiin 7.1.2021 ja se välitettiin suorana lähetyksenä kaikille tontinhakijoille Teams-viestintäsovelluksen kautta. Kaikki 31 haussa ollutta tonttia jaettiin arvonnassa ja ilman tonttia jääneille jaettiin useita varasijoja. Tontit vuokrataan, mutta ne voi ostaa omaksi rakentamisvelvoitteen täytyttyä. Rakentaminen ensimmäisillä tonteilla on mahdollista aloittaa jo tulevana kesänä.

Vatialan kaupunkipientaloalue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajan tuntumassa keskeisellä taajama-alueella. Kangasalan kaupunki luovuttaa lähivuosina kaupunkipientalotontteja Vatialan lisäksi myös muilta erinomaisilta paikoilta: keskustasta, Lamminrahkasta ja Pitkäjärveltä. Kaikki kohteet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen varrella.

Kaupunkipientalo on viereiseen asuntoon kytketty kaupunkimainen pientalo, joten sen yhteen kytketyt talot muistuttavat rivitaloa, mutta jokainen talo sijaitsee omalla tontillaan. Lisäksi jokainen talo on omanlaisensa, mutta toisiinsa kytkettynä ne muodostavat värikkään ja urbaanin kokonaisuuden.

Kaupunkipientalo on tavanomaisen omakotitalohankkeen tavoin useimmiten tulevien asukkaidensa rakennuttama, joten suunnittelussa on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita. Alueen asemakaava ja rakennustapaohjeet määrittelevät kuitenkin joitakin reunaehtoja toteutukselle, millä varmistetaan, että kokonaismiljööstä tulee viihtyisä ja harmoninen.

Havainnepiirros, jossa on kartta Lemetyn alueelta

Lemetyn alueen havainnekuva

 

Tietoa tonteista Kangasalan kaupungin verkkosivuilla:
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/kaupungin-tontit/kaupunkipientalotontit/vatialan-kaupunkipientaloalue/

16.11.2020 julkaistu tiedote tonttihausta:
https://www.kangasala.fi/ajankohtaista/kangasalan-kaupunkipientaloalueiden-tonttihaku-alkaa/

Lisätietoa:

tontti-insinööri Simo Veijalainen
p. 040 133 6371, simo.veijalainen(a)kangasala.fi