Saarenmaantie Kangasalla poikki lokakuun lopussa tietyön vuoksi – käytössä kiertotie


Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus uusii Kangasalla maantiellä 13997 eli Saarenmaantiellä kolme erillistä maantierumpua. Töiden ajan Saarenmaantie on katkaistu kokonaan ajoneuvo- ja kevyeltä liikenteeltä 23.-28.10. välisenä aikana. Lisäksi töistä aiheutuu liikenteelle haittaa viikoilla 42 ja 44.

Huonokuntoisten rumpujen uusintaa tehdään kolmen viikon aikana seuraavasti:

Viikolla 42 tehdään valmistelevia töitä, joista aiheutuu lievää haittaa liikenteelle.

Viikolla 43 maantie 13997 ja seudullinen pyörätiereitti (seutureitti 10) ovat suljettu liikenteeltä maanantain 23.10. klo 07.00 ja lauantain 28.10. klo 00.00 välisenä aikana. Tietyö etenee kolmessa vaiheessa, jolloin tien katkaisukohta vaihtuu työn edetessä.

Liikennöinti Tampereen Ruskon ja Kangasalan Ranta-Koiviston välillä ohjataan kiertoreitille Kaukajärven pohjoispuolitse Juvankadun, maantien 339 eli Kangasalantien, Kaarina Maununtyttärentien ja maantien 310 kautta.

Katkoista aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylän auki pitämistä ei ole turvallisesti mahdollista järjestää työalueiden läpi sulkuaikoina ja siten myös jalankulku- ja pyöräilyväylä joudutaan valitettavasti sulkemaan.

Työkohteet ja sulkuajat ovat seuraavat:

Ajoneuvo-, jalankulku- ja pyörätieliikenne on katkaistuna seuraavasti:

Työalue 1 – 23.10 klo 7.00 – 25.10 klo 8.00. (Kuparikatontien liittymän itäpuoli)

Työalue 2 – 25.10.  klo 8.00 -27.10 klo 8.00 (450m Ruokoniityntien liittymästä itään)

Työalue 3 – 27.10.  klo 08.00 – 28.10. klo 00.00 (Kaukomaantien liittymän länsipuoli)

Viikolla 44 tehdään kohteiden päällystys- ja viimeistelytöitä. Maantie ja seudullinen pyörätie ovat liikennöitävissä rajoitettuna.

Bussilinjaan 44A aiheutuu muutoksia sulkuajalle.

Rumputyöt sisältyvät Hupakankorven putkisilta ja Saarenmaantien rummut -urakkaan, jossa ELY-keskus uusii useita kohteita Tampereen ja Kangasalan alueella.

Kangasalan Saarenmaantien kiertoreittikartta

Urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.