Avi päätti kokoontumisrajoitusten jatkamisesta 12.9. asti


Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella järjestettävien tilaisuuksien kokoontumisrajoitukset jatkuvat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 27.8. antamalla päätöksellä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue on epidemian leviämisvaiheessa ja pandemiaohjausryhmän mukaan epidemiatilanteen huomattavasta kohentumisesta huolimatta myös tartuntapaine on edelleen huomattava. Tästä syystä kokoontumisrajoitukset ovat edelleen tarpeen.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä sekä kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, on kielletty. Edellä mainitut osallistujamäärät ylittäviä tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 30.8. – 12.9.2021. Aiemmin annettu turvavälimääräys päättyy 29.8.

Opetus

Ylioppilastutkintolautakunta suosittelee syksyn 2021 ylioppilaskokeeseen osallistuvia välttämään kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen ylioppilaskokeita. Suosituksen mukaisesti Kangasalan lukion abiturientit siirtyvät etäopetukseen maanantaista 6.9. alkaen aina perjantaihin 24.9. asti. Tästä tiedotetaan opiskelijoita ja huoltajia Wilman kautta tarkemmin.

Etäopetusjakson tavoitteena on turvata syksyn ylioppilaskokeet vähentämällä kontakteja ja mahdollisia korona-altistumisia. Pelkkä etäopetukseen siirtyminen ei tätä takaa, vaan Pirkanmaan ”koronanyrkin” suosituksen 24.8.21 mukaisesti abiturienttien on ensisijaisen tärkeää huolehtia omaehtoisen karanteenin toteutumisesta myös vapaa-ajallaan.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina 13.9. äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella. Tarkempia toimintaohjeita ja lisätietoa syksyn 2021 ylioppilaille löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.

Perusopetuksen koulut jatkavat lähiopetuksessa, mutta säilyttävät valmiutensa siirtyä kohdennettuun ja lyhytaikaiseen etäopetukseen tarvittaessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aika

Kirjastossa ja kirjastoautossa suositellaan ripeää asiointia ja tarvittaessa rajoitetaan tiloissa yhtä aikaa olevien henkilöiden määrää. Suurin osa oleskelukalusteista ja noin puolet asiakakoneista ovat pois käytöstä. Käsihuuhdetta on tarjolla ja turvaväleistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käytöstä muistutetaan opastein ja kuulutuksin. Omatoimikirjastot ja taidetila Terra ovat auki.

Kulttuuritapahtumien järjestelyissä on huomioitu uudet koronaohjeistukset. Suuria yleisötapahtumia ei järjestetä.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaan ryhmäharrastustoiminnassa aikuiset, nuoret ja lapset voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisä- että ulkotiloissa.

Nuorisotilat ovat auki, mutta asiakasmääriä rajoitetaan ja tiloilla on maskisuositus. Kyläkolli liikkuu normaalisti ja nuoria tavataan auton ulkopuolella.

Valkeakoski-opisto ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset tiedottavat oppilaita omasta toiminnastaan.

Kangasala-talo, Kimmo Pyykkö -taidemuseo ja uimahalli ohjeistavat asiakkaitaan omilla verkkosivuillaan.

Muut suositukset

Maskisuositus jatkuu yli 12-vuotiaille kaikissa julkisissa sisätiloissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, hoito- ja hoivayksiköissä, liikennevälineissä sekä yleisötapahtumissa sisällä ja ulkona.

Aluehallintoviraston päätösten mukaisia turvatoimia ja henkilömäärän rajoituksia suositellaan noudatettavaksi myös yksityistilaisuuksissa.

Lisätiedot:

opetuspäällikkö Merja Lehtonen, p. 050 550 9084
vapaa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen, p. 044 481 3041

Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)
Kangasalan kaupungin ohjeet koronavirustilanteessa
Kangasalan kaupungin koronavirustiedotteet